Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Arhiva 2014. godina

Javne nabavke u 2014. godini

Javna nabavka po partijama (dozimetrijska kontrola)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka aparata

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga servisiranja i održavanja – štampači, fotokopiri, računari i oprema

Konkursna dokumentacija

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka rezervnih delova za linearni akcelerator

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Javna nabavka lekova po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka usluga zbrinjavanja hemikalija sa isteklim rokom trajanja

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Javna nabavka vaučera za novogodišnje paketiće

Konkursna dokumentacija

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka servisiranja vozila

Konkursna dokumentacija

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka rezervnog dela  floating deck injector E-teil

Konkursna dokumentacija

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka tehničkog potrošnog materijala

Konkursna dokumentacija

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka usluge održavanja i servisiranja vozila

Konkursna dokumentacija

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o pruduženju roka

Javna nabavka po partijama

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Javna nabavka plazma sterilizatora

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Javna nabavka reagensa po partijama za potrebe Odeljenja za eksperimentalnu onkologiju

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Javna nabavka potrošnog medicinskog materijala i hemikalija

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka atraumatskog i lanenog šavnog materijala po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka potrošnog medicinskog materijala i hemikalija

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Javna nabavka kancelarijske opreme

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Javna nabavka termoplasticnih maski za imobilizaciju abdomena i male karlice

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Javna nabavka reagenasa za određivanje metotreksata u krvi

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku reagenasa za određivanje metotreksata u krvi

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku reagenasa za određivanje metotreksata u krvi

Javna nabavka dobara sitan inventar za higijenu

Konkursna dokumentacija (sitan inventar za higijenu)

Poziv za davanje ponuda (sitan inventar za higijenu)

Javna nabavka leka Kalijum hlorid 7,4% a 100 ml-1000 fl.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku leka Kalijum hlorid 7,4% a 100 ml-1000 fl.

Obavestenje o pokretanju pegovarackog postupka

Javna nabavka dobara EKG APARAT

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara EKG APARAT

Poziv za davanje ponuda za javnu nabavku dobara EKG APARAT

Javna nabavka usluga popravki i održavanja medicinske opreme

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga popravki i održavanja medicinske opreme

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku usluga popravki i održavanja medicinske opreme

Javna nabavka (demineralizator vode za biohemijske analizatore)

Konkursna dokumentacija (demineralizator vode za biohemijske analizatore)

Poziv za podnosenje ponuda (demineralizator vode za biohemijske analizatore)

Javnu nabavka ugradnog materijala – implantanata

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku ugradnog materijala-implantanata

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku ugradnog materijala-implantanata

Konkursna dokumentacija (za javnu nabavku usluga servisiranja medicinskog aparata Varian 6EX SN 1089)

Konkursna dokumentacija (za javnu nabavku usluga servisiranja medicinskog aparata Varian 6EX SN 1089)

Poziv za podnosenje ponuda (za javnu nabavku usluga servisiranja medicinskog aparata Varian 6EX SN 1089)

Konkursna dokumentacija (javna nabavka igala za TRU-CUT biopsiju-110)

Konkursna dokumentacija (javna nabavka igala za TRU-CUT biopsiju-110)

Poziv za podnošenje ponuda (javna nabavka igala za TRU-CUT biopsiju-110)

Konkursna dokumentacija (odrzavanje i servisiranje po partijama)

Konkursna dokumentacija (odrzavanje i servisiranje po partijama)

Pozvi za podnosenje ponuda (odrzavanje i servisiranje po partijama)

Konkursna dokumentacija (održavanja i servisiranja Elektroagregat DEA 40 KVA i Elektroagregat DEA 30 KVA SDMO)

Konkursna dokumentacija (Elektroagregat DEA 40 KVA i Elektroagregat DEA 30 KVA SDMO)

Poziv za podnosenje ponuda (Elektroagregat DEA 40 KVA i Elektroagregat DEA 30 KVA SDMO)

Konkursna dokumentacija (radovi na sanaciji krova zgrade)

Konkursna dokumentacija (radovi na sanaciji krova zgrade)

Poziv za podnosenje ponuda (radova na sanaciji krova zgrade)

Predmer i predracun radova

Konkusna dokumentacija (usluga  održavanja aparata CT-LightSpeed RT 4)

Konkusna dokumentacija (usluga usluge održavanja aparata CT-LightSpeed RT 4)

Obavestenje o pokretanju postupk (usluga usluge održavanja aparata CT-LightSpeed RT 4)

Javna nabavka: potrošnog medicinskog materijala po partijama (hirurške mrežice i vaskularne klipse)

Konkursna dokumentacija (hirurške mrežice i vaskularne klipse)

Poziv za podnosenje ponuda(hirurške mrežice i vaskularne klipse)

Javna nabavka dobara: rezervni deo PUMPSTAND M-CLASS

Konkursna dokumentacija (javna nabavka rezervnog dela PUMPSTAND M-CLASS)

Obavestenje-o-pokretanju-pregovarackog-postupka-javna-nabavka-rezervnog-dela-PUMPSTAND-M-CLASS.doc

Javna nabavka dobara: termoplastični ulošci (maske) za zračenje po partijama 

Konkursna dokumentacija (termoplastični ulošci (maske) za zračenje po partijama)

Odluka o produženju roka

Javna nabavka dobara: reagensi po partijama za potrebe projekta 175011

Konkursna dokumentacija (reagensi po partijama za potrebe projekta 175011)

Poziv za podnosenje ponuda (reagensi po partijama za potrebe projekta 175011)

Javna nabavka dobara: EKG aparati

Poziv za podnosenje ponuda (EKG aparatai)

Konkursna dokumentacija (EKG aparati)

Javna nabavka dobara: dečija posteljina – komplet

Konkursna dokumentacija (dečija posteljina)

Obavestenje o pokretanju postupka (dečija posteljina)

Javna nabavka dobara: alat i inventar za potrebe tehničke službe

Konkursna dokumentacija (alat i inventar za potrebe tehničke službe)

Obaveštenje o pokretanju postupka (alat i inventar za potrebe tehničke službe)

Javna nabavka radova na rekonstrukciji toaleta

Konkursna dokumentacija (radovi na rekonstrukciji toaleta)

Poziv za podnosenje ponuda (radovi na rekonstrukciji toaleta)

Javna nabavka potrošnog tehničkog materijala

Konkursna dokumentacija (javna nabavka potrošnog tehničkog materijala)

Obavestenje o pokretanju postupka (javna nabavka potrošnog tehničkog materijala)

Javna nabavka sitnih građevinskih radova

Konkursna dokumentacija (javna nabavka sitnih građevinskih radova)

Poziv za podnosenje ponuda (javna nabavka sitnih građevinskih radova)

Javna nabavka za nabavku dobara – životne namirnice za pripremanje hrane

Konkursna dokumentacija (zivotne namirnice za pripremanje hrane)

Poziv za podnosenje ponuda (zivotne namirnice za pripremanje hrane)

Javna nabavka usluga održavanja i servisiranja split sistema

Konkursna dokumenracija (za javnu nabavku usluga održavanja i servisiranja split sistema)

Poziv za podnosenje ponuda (za javnu nabavku usluga održavanja i servisiranja split sistema)

Javna nabavka životnih namirnica po partijama

Konkursna dokumentacija (nabavka zivotnih namirnica po partijama)

Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka (nabavka zivotnih namirnica po partijama)

Javna nabavka usluga po partijama – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama 

Konkursna dokumentacija (tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama)

Poziv za podnosenje ponuda (tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama)

Javna nabavka usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme – Biobeam ( izotopski aparat za zračenje krvi )

Pozvi za dostavljanje ponuda – Biobeam (izotopski aparat za zračenje krvi)

Konkursna dokumentacija (Biobeam – izotopski aparat za zracenje krvi)

Javna nabavka dobara: reagensi po partijama za potrebe projekta III41026 

Poziv za dostavljanje ponuda (reagensi po partijama za potrebe projekta III 41026)

Konkursna dokumentacija (reagensi po partijama za potrebe projekta III 41026)