Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Bijelac Sandra

Zdravstveni saradnik za edukaciju pacijenata obolelih od malignih bolesti i članova njihovih porodica

Titula

Diplomirani defektolog, specijalista socijalne rehabilitacije

Oblast rada

Edukacija i savetovanje obolelih od malignih bolesti i članova njihovih porodica u svim fazama bolesti i lečenja,  psihosocijalna onkologija, psiho-onkologija.

Mesto rada

  • Odeljenje za obrazovanje i rehabilitaciju
  • Klinika za onkološku hirurgiju