Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Tamara Klikovac

Klinički psiholog, asistent na Katedri za kliničku psihologiju

Titula

Doktor kliničke psihologije, istraživač-saradnik

Oblasti rada

Psiho-onkologija, pedijatrijska psiho-onkologija, bračna i porodična psihoterapija, zdravstvena psihologija, psihologija mentalnog zdravlja, psihološka primarna prevencija, psihologija u zajednici

Mesto rada

  • Odeljenje za obrazovanje i rehabilitaciju
  • Odeljenja pedijatrijske onkologije
  • Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu