Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Svetlana Berat

Načelnik odeljenja za obrazovanje i rehabilitaciju, klinički defektolog, zdravstveni saradnik za edukaciju pacijenata i članova porodice

Titula

Magistar defekoloških nauka, specijalista socijalne rehabilitacije

Oblast rada

  • Psihosocijalna  rehabilitacija,
  • psihoemotivna podrška obolelima od malignih bolesti i članovima porodice tokom i nakon završenog lečenja
  • pružanje specifičnih znanja o ponašanju tokom hemioterapijskog tretmana
  • sprečavanje potencijalnih i  aktuelnih komplikacija tretmana
  • životne navike
  • sagledavanje socioekonomskog statusa i stepen postojeće socijalne podrške

Mesto rada

  • Odeljenje za Obrazovanje i rehabilitaciju
  • Dnevna bolnica za hemioterapiju