Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Nova telefonska linija za pružanje psihološke podrške onkološkim pacijentima u vreme globalne epidemije izazvane SARS-CoV-2 virusom

Globalna epidemija izazvana virusom korona je stresna situacija. Stresna situacija se najčešće određuje kao pojačani, novi ili produženi pritisak na osobu i zahteva dodatan psihološki napor da se ista prevlada i da se na nju prilagodi.

Pored mnogobrojnih teškoća sa kojima se susreću osobe koje se leče od malignih bolesti, prilikom suočavanja sa dijagnozom i medicinskim procedurama u toku lečenja, nadovezuju se neizvesnost i briga zbog moguće zaraze SARS-CoV-2 virusom. Poštujući mere o fizičkom distanciranju i smanjivanju direktnih kontakata sa drugima, naši pacijenti prinuđeni su da u velikoj meri vreme provode u svojim domovima. Karantin, kao nova realnost tokom pandemije, može prouzrokovati pojačano osećanje tuge, zabrinutosti, ali i straha da profesionalna pomoć nije dostupna. Fizičko distanciranje i preporuka da se ne izlazi ukoliko nije neophodno, mogu izazvati osećanje usamljenosti i bespomoćnosti. Osobe koje imaju maligno oboljenje, mogu se osetiti izolovano, a mogu imati i osećanje krivice usled doživljaja da su na teretu članovima svojih porodica, koji im pomažu u svakodnevnim aktivnostima kao i u vođenju brige o sebi. Specifično za reagovanje onkoloških pacijenata je i to što ih ovo iskustvo može podsetiti na situaciju kada su izolovani u kući ili bolnici zbog mogućih neželjenih efekata, koji prate njihovo lečenje. Zbog toga, globalna epidemija kod naših pacijenata, predstavlja retraumatsko iskustvo, a višestruka izloženost traumatskim događajima ima veće šanse da prouzrokuje trajne psihološke posledice. Sve ovo u značajnoj meri smanjuje kvalitet života i utiče na opšte psihofizičko stanje naših pacijenata.

U cilju zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja otvorili smo telefonsku liniju za onkološke pacijente i njihove porodice, koja će omogućiti dobijanje psihološke podrške kako bi se lakše suočili sa emocionalnim problemima i psihološkim posledicama izazvanim globalnom epidemijom SARS-CoV-2 virusa.

Savetodavne i psihoterapijske usluge biće dostupne svakog radnog dana (08-14h), telefonskim putem na broj 064/824-05-15, svim onkološkim pacijentima (odraslima, članovima njihovih porodica, adolescentima, deci i njihovim roditeljima) koji su u fazi aktivnog lečenja ili koji su završili lečenje, a nastanjeni su na teritoriji Republike Srbije, od strane psihologa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

 

Mast. psiholog Marija Andrijić
Mast. psiholog Mina Mitić-Lazarević
Mast. psiholog Aleksandar Rangelov