Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Dušanka Ćupić

Viši fizioterapeut

Oblast rada

  • Rana rehabilitacija,
  • Edukacija pacijenata,
  • Rehabilitacija tokom palijativnog zbrinjavanja

Mesto rada

  • Odeljenje za obrazovanje i rehabilitaciju
  • Klinike, Službe i Odeljenja IORS-a