Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Danica Pavlović

Glavna medicinska sestra Odeljenja

Titula

Viša medicinska sestra

Oblast rada

  • Organizacija  i sprovođenje programa kontinuirane medicinske edukacije za medicinske sestre i zdravstvene tehničare.
  • Edukacija  pacijenata  i članova  porodice  u oblasti zdravstvene nege u onkologiji.

Mesto rada

Odeljenje za obrazovanje i rehabilitaciju