Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Odeljenje za specijalističko konsultativne preglede

Одељење за специјалистичке и консултативне прегледе је самостално одељење Института за онкологију и радиологију Србије. Ово одељење успоставља први контакт са пацијентима.

У овом одељењу пацијенти се уводе у евиденцију Иинститута, упућују на први или контролни преглед, конзилијарне прегледе, обавља се пријем пацијената на стационарно лечење.

Организовано је тако да обавља своју делатност преко пријемних шалтера – два шалтера: Први и други ниво и следећих амбуланти: хируршка (три амбуланте); гинеколошка (две амбуланте); интернистичка (три амбуланте); радиолошка (две амбуланте); превијалишта (асептично и септично); амбуланта за пријем болесника; шалтера дијагностике и конзилијарне амбуланте.

Обављање прегледа функционише на следећи начин: први прегледи се не заказују, док се контролни прегледи заказују, у зависности од тога када лекар који лечи пацијента ради у амбуланти. Пријем пацијената на стационарно лечење се обавља на основу листе чекања. Конзилијарни прегледи се такође заказују у зависности од тога када се одржава одговарајући конзилијум.

У Одељењу за специјалистичке и консултативне прегледе ради 46 запослених, и то: 2 лекара специјалиста, 22 медицинске сестре и 22 административна техничара. Сарадници одељења су директори служби, лекари на специјализацији.

 

Важни пунктови и услуге Одељења за специјалистичке и консултативне прегледе

Шалтери у вези са овим одељењем, као и услуге које ово одељење пружа су:

ШАЛТЕР ИНФОРМАЦИЈА

Налази се на уласку у зграду, где се пацијент из других здравствених установа, тријажом, упућује у одговарајућу специјалистичку амбуланту.

ШАЛТЕР ПРВОГ ПРЕГЛЕДА (првог нивоа прегледа)

При првом доласку у Институт, пацијент се јавља на шалтер Првог нивоа, где медицинска сестра врши тријажу пацијената, преузима минимум документације за обављање првог прегледа, отвара обрачунски лист (на коме се евидентирају све евентуалне дијагностичке методе и прослеђују на наплату) и уноси податке из здравствене књижице. У употреби је парцијални информациони систем, од марта 2005. године, који се састоји из мреже од 18 ПЦ рачунара, 18 ласерских штампача. То омогућава прецизан увид у кретање пацијента (у смислу праћења дијагностике), као и комфоран увид у документацију која је електронског типа. На основу упутне дијагнозе и пропратне медицинске документације, пацијент се упућује у одговарајућу специјалистичку амбуланту (амбуланту за прве прегледе, контролне амбуланте, гинеколошку амбуланту, интернистичку амбуланту са ЕКГ-ом, превијалиште, Конзилијум и пријемну амбуланту).

ШАЛТЕР ДРУГОГ НИВОА ПРЕГЛЕДА (други ниво прегледа)

У заказаном термину, пацијент се јавља на шалтер другог нивоа, где се тријажом упућује у одговарајућу специјалистичку амбуланту.

ШАЛТЕР ДИЈАГНОСТИКЕ

Пацијенти упућени из амбуланти Првог и другог нивоа на неки од дијагностичких прегледа се јављају на шалтер дијагностике, где се на основу траженог дијагностичког прегледа, врши тријажа и пацијент шаље на одговарајући преглед (мамографију, УЗ, ЦТ, МР и РТГ снимања).

КОНЗИЛИЈУМ

На основу упута за конзилијарни преглед, са презентацијом и пратећом документацијом, пацијенту се заказује одговарајући конзилијум У одређеном термину, пацијент се јавља на конзилијарни преглед, када се доноси одлука о начину и врсти лечења пацијента (примена одређеног протокола лечења).

ОТВАРАЊЕ ИСТОРИЈЕ БОЛЕСТИ

По завршетку обављеног Конзилијарног прегледа, пацијенту се отвара историја болести, у коју се уписују лични подаци. Број историје болести се уписује у идентификациону картицу, која се даје пацијенту, ради идентификације током даљег лечења.

ПРИЈЕМНА СЛУЖБА

Да би пацијент био примљен на стационарно лечење, неопходно је да прође адекватан конзилијарни преглед, да би доношењем конзилијарне одлуке о стационарном лечењу стекао право да заузме место на листи чекања за пријем. Пацијенти се позивају на пријем у болницу путем телеграма послатог на кућну адресу. Административни техничар преузима сву документацију и прописно оверен упут и прилаже у историју болести. Медицинска сестра поступа према Протоколу здравствене неге и пацијент се упућује у одговарајућу организациону јединицу Института.

По завршетку амбулантног или стационарног лечења, лекар одређује периодику контролних прегледа, заказује први контролни преглед (уноси се тачан датум у отпусну листу или у извештају доктора специјалисте). При сваком прегледу пацијенту се заказује следећи контролни преглед (у књигу заказивања контролних прегледа), у зависности од рада амбуланте доктора специјалисте који је надлежан.

Минимум документације за обављање првог прегледа је следећи: здравствена књижица, упут за специјалистички преглед. Минимум за обављање контролног прегледа је упут за контролни преглед специјалисте, идентификациона картица у коју је уписан број историје болести и извештај доктора специјалисте са претходног прегледа. Сваки преглед се такође може обавити уз новчану надокнаду пацијента, уколико пацијент нема потребан упут, а према важећем ценовнику прихваћеном од стране Министарства здравља.