Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Увид у медицинску документацију

 

Права пацијената

У складу са основним људским правима и вреднос тима у здравственој заштити, пацијент има право да буде информисан о:

  1. дијагнози и прогнози болести;
  2. кратком опису, циљу и користи од предложене медицинске мере, трајању и могућим последицама предузимања, односно непредузимања предложене мере;
  3. врсти и вероватноћи могућих ризика, болним и другим споредним или трајним последицама;
  4. алтернативним методама лечења;
  5. могућим променама стања после предузимања предложене медицинске мере, као и могућим нужним променама у начину живота;
  6. дејству лекова и могућим споредним последицама.

Пацијент има право увида у своју медицинску документацију. Ако је пацијент малолетно лице, право увида у документацију имају родитељи, старатељ или законски заступник. Обавештења правним лицима се дају само уз одобрење или по налогу суда.

Захтев за увид у медицинску документацију

Захтев за приступ, увид и добијање копије медицинске документације може поднети пацијент, блиски рођаци (уколико је пацијент преминуо) или правно лице ­ суд (Закон о правима пацијената, „Сл. гласник РС“, бр. 45/13). Захтев се подноси надлежном лицу у писаној форми.

Брошуру о правима пацијената коју је издало Министарство здравља Србије можете преузети са сајта Института или кликом на следећи линк

БРОШУРА.

 

Жалбе, похвале, предлози

Жалбе, похвале и предлоге пацијената особље је увек спремно да саслуша и предузме потребне мере. Ако желите да своје мишљење доставите у писаном облику, на располагању су Вам сандучићи, постављени за те намене у Институту. Похвале и друге утиске пре одласка кући можете написати у Књигу утисака, коју ћете добити од медицинске сестре ­ техничара. Уколико имате неку сугестију или предлог, можете их упутити и на мејл адресу: kabinet@ncrc.ac.rs .