Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Клиника за онколошку хирургију

На Клиници за онколошку хирургију годишње се обави око 6000 хируршких интевенција из области дијагностичке, терапијске, реконструктивне и палијативне хирургије тумора дојке, ендокрине хирургије (штитаста жлезда, параштитаста жлезда, надбубрег), тумора коже, меких ткива и меланома, тумора дигестивног тракта (желудац, танко и дебело црево, јетра, слезина, бубрег и ретроперитонеум), тумора гинеколошких локализација (вулва, материца, јајници), тумора главе и врата, тумора плућа, и других.

Посебно треба нагласити оспособљеност хируршких и анестезиолошких тимова и одличну опремљеност најсавременијим апаратима за извођење најтежих операција у онкологији – реоперација због рецидива болести и неадекватних примарних операција рака дојке, штитасте жлезде и тумора врата, дигестивног тракта, рака материце и оваријума, меланома коже, саркома меких ткива, ретроперитонеума и дигестивног тракта, као и хирургију метастаза у јетри, трбуху и малој карлици, плућима и средогруђу.

Од највећег значаја за болеснике је да се одлуке о начину лечења доносе мултидисциплинарно према најсавременијим принципима онкологије у сарадњи са радиодијагностиком, хемотерапеутима, радиотерапетима, патолозима. Ово је најважнији предуслов за успешно лечење и добар квалитет живота болесника са раком.

Свакодневна сарадња са колегама, стручњацима из других клиника и института обезбеђује додатну сигурност у лечењу.

Преоперативна и постоперативна нега болесника, рана физикална рехабилитација и подршка психолога и дефектолога представљају саставни део лечења на Клиници за онколошку хирургију.

Операције се изводе у 5 модерних операционих сала опремљених најсавременијим апаратима и у Дневној хируршкој болници у послеподневним сатима. Интензивна нега има 11 постеља.

На Клиници за онколошку хирургију запослено је 129 радника. Од тога  је 45 лекара, од којих 35 специјалиста. Лекари клинике учествују у организацији за изучавање и лечење рака (EORTC) и чланови су многобројних домаћих и међународних асоцијација као што су European Society of Surgical Oncology (ESSO), Удружење онколошких хирурга Србије (УОХС), World federation of oncology surgeons (WFOS).

Клиника за онколошку хирургију је наставна база Медицинског факултета Универзитета у Београду за дипломску (Основи клиничке праксе I и II, Прва помоћ, Хирургија – Онкологија, Изборна настава) и после дипломску наставу. Шеф наставне базе је проф. др Радан Џодић, а сарадници су асистент Иван Марковић и клинички асистент др Срђан Николић.

Укупан број медицинских сестара-техничара на клиници је 84, од тога 19 сестара-техничара са вишом стручном спремом и 65 са средњом стручном спремом.

Клиника за онколошу хирургију обухвата службу хирургије и службу анестезије са реанимацијом и интензивом негом.

У склопу службе хирургије налазе се следећа одељења:

Одељење за кожу и мека ткива

На Одељењу се спроводи хируршко лечење пацијената оболелих од меланома, свих кожних тумора, тумора меких ткива.

На Одељењу се спроводи преоперативна обрада пацијената у смислу неинвазивне и инвазивне дијагностике (лимфосцинтиграфија, СЛНБ,  све врсте биопсија, пункције).

Врше се амбулантно-поликлинички прегледи, припрема болесника за оперативно лечење, активно се учествује у раду редовних Конзилијума за меланом и Конзилијума за кожу и мека ткива. На Одсеку се свакодневно обављају операције тумора поменутих локализација уз спровођење најсавременијих хируршких метода и техника. Набављен је најсавременији апарат за излоловану перфузију екстремитета који се мозе користити за лецење код узнапредовалог меланома или сарцома. Формиран је тим лекара који се обуцава у најсавременијим центрима западне Европе. Свакодневно се прате хируршке онколошке иновације и уводе у редовне процедуре. Учествује се и у научноистраживачком раду на Институту, у Србији и у иностранству. Води се рачуна о стручном усавршавању лекара, а поготову о едукацији младих лекара и лекара на специјализацији из Србије и иностранства.

Одељење за хирургију дојке

На одељењу хирургије годишње се уради око 2200 операција. Фреквенца болесника је велика и сваке године се број увећава.

Тренд откривања и лечења тумора дојке последњих 40 година је у сталном порасту захваљујући пре свега бољој и савременијој дијагностици, лакше доступној информисаности популације жена и добро организованој онколошкој служби.

Дијагностика и преоперативна припрема пацијената са сумњивим непалпабилним израслинама у дојци се проводи амбулантно а пацијент пролази конзилијум, прима се на стационар на коме се раде процедуре и операције у најкраћем могућем року. Циљ формирања Одсека је био што раније успостављање дијагнозе почетних тумора дојке који се и најуспешније лече, а лечење оставља најмање последице и обезбеђује квалитетан и дуг живот лечених жена. Посебан квалитет живљења је могућност истовремене реконструкције дојке у току саме примарне операције раног рака дојке. Дијагностика раног непалпабилног тумора је комплексна.

Организовање систематских прегледа здравих жена преко амбуланте за дојку је почетни корак где хирург први пут среће потенцијалне пацијенте и после клиничког прегледа палпације упућује на УЗ дојке, мамографију или ФНА анализу – пункцију.

Када се посумња на непалпабилну лезију „BIRADS“ 4 и 5 мамографске ознаке, следи метода обележавања – маркације минималних тумора: стереотаксија, „ROLL“ техника, вакуум аспирациона биопсија – мамотом.

Стереотаксија је поступак тродимензионалног лоцирања лезије жицом путем компјутерског мамомата и означавања лезије на специмен мамографији.

„ROLL“ техника – радиовођена локализација окултних лезија у дојци, врло софистицирана процедура којом се под контролом компјутеризованог мамомата или ултразвука лезија визуелизује уз помоћ вођице – радиообележивача. Потом се пацијенту у операционој сали учини минимална ресекција ткива под контролом гама камере, следи специмен мамографија и еxтемпорна патохистолошка анализа узорка.

Сентинел биопсија – процедура маркације – мапирања стражарског лимфног чвора у пазушној јами у коме се откривају микрометастазе.

Код рано откривених малих тумора у дојци раде се врло поштедни захвати: туморектомија, сегментне ресекције, квадрантектомије без или са дисекцијом аксиле и по потреби субкутана мастектомија са примарном реконструкцијом дојке.

Годишње се оперише око 250 нових пацијената са раним карциномом, а циљ је да се овај број знатно повеца.

Реконструктивни захвати на дојци:

Реконструкција дојке после мастектомије саставни је део примарне терапије рака дојке. Циљ ових операција је надомештење свих одстрањених меких ткива дојке и постизање симетрије.

Реконструктивне операције могу се урадити одмах после мастектомије (примарна реконструкција) или три до шест месеци после завршеног онколошког лечења (секундарне реконструкције).

Ова операција може се урадити и више година после мастектомије. Прве операције на нашем Институту урађене су пре око петнаест година под покровитељством проф. Jean Yves Petit-а. Број ових операција је сваке године постајао све већи. Сада се годишње уради преко 100 ових интервенција. Највећи број је примарних реконструкција и трећина од броја секундарних интервенција.

Реконструкција дојке умањује ове психолошке проблеме, опоравља стање ума код оболеле од рака дојке, омогућава јој да ефикасније превлада своју болест и да квалитетније живи.

Поред минимални лезија дојке одељење хирургије се бави лечењем операбилног карцинома дојке, стадијума I, II и стадијума IIIа након успешно проведене неоадјувантне хемиотерапије. То су локално узнапредовали тумори који су у моменту откривања условно неоперабилни, преведени у операбилни стадијум.

Код ових пацијената се раде или поштедни захвати или радикалне мастектомије типа „Madden“, „Pateu“ или субкутане мастектомије са примарном реконструкцијом дојке ендопротезом или миокутаним режњем.

Годишње се оперише око преко 1000 жена са раком дојке.

Праћење оперисаних пацијената се спроводи преко контролних амбуланти у којима су хирурзи, оператори, као и преко конзилијума за дојку ИОРС-а. По потреби састаје се и главни конзилијум за туморе дојке.

Одељење за абдоминалну хирургију са торакалном хирургијом

Одељење абдоминалне хирургије у оквиру Службе хирургије Клинике за онколошку хирургију ИОРС-а је подељено на два одсека:
  1. Одсек за гастричну и хепатобилијарну хирургију
  2. Одсек за колоректалну хирургију

Одељење за абдоминалну хирургију је настало из Одсека за дигестивну хирургију мешовитог Одељења службе хирургије ИОРС-а, који је у таквом облику организован 2001. године.

На овом одељењу годисње се уради висе од 500 различитих операција.

Одељење се базира на хируршком лечењу малигних тумора свих органа трбуха и ретроперитонеума.

Поред куративних раде се и палијативне операције, циторедуктивне процедуре као и ургентне операције код болесника са малигним туморима, које могу бити узроковане примарном болешћу или су последица примене онколошких терапијских модалитета.

Посебан акценат је стављен на лечење метастатске болести и циторедуктивне процедуре, егзентерезе мале карлице и  перитонектомије уз интраоперативну примену хемиотерапије најсавременијим „HIPEC“ пумпама.

Служба хирургије поседује најсавременије  инструменте и апарате потребне за извођење како ресекционих тако и аблативних процедура на јетри (CUSA, Radionix, Cell Saver, Intraoperative Ultra-Sound, Ultrascision Knife, Argon Diathermy (electro generated surgical knife, HIPEC перфузијска пума, а од пре неколико месеци набављена је и најсавременија машина за изоловану перфузију екстремитета и органа).

Реоперације због рецидива карцинома оваријума у трбушној дупљи, као и због неадекватно урађених примарних операција, операције узнапредовалих и слабо диферентованих карцинома уз примену интраоперативне хемиотерапије резултат су боравка и усавршавања наших стручњака у најеминентнијим кућама Западне Европе као и вишегодишњег заједничког рада нашег тима. Оне представљају посебну сферу деловања и интересовања нашег Одељења.

У блиској будућности планирано је усавршавање кадрова у области трансплатационе хирургије, које би било праћено и набавком најсавременије опреме потребне за извођење тих процедура.

Сви пацијенти који се оперишу на Одељењу за абдоминалну хирургију претходно се презентују Конзилијуму за Дигестивни тракт ИОРС-а, састављеном од стручног тима лекара специјалиста хирургије, интерне медицине и радиологије који постављају индикацију за хируршко лечење. Након завршеног оперативног лечења пацијенти се поново презентују истом Конзилијуму ради одлуке о даљим модалитетима онколошког лечења.

Конзилијуми се одржавају радним данима, понедељком у 11,15 , средом у 11,15  и петком у 8,00 .

Усклопу одељења абдоминалне хирургије налази се и одсека за торакалну хирургију.

Одсек се бави инвазивном и неинванзивном дијагностиком као и оперативним лечењем пацијената са карциномом плућа, метастаске болести у плућима, тумора медијастинума, као и осталих туморских промена везаних за зид грудног коша.

Одељење за ендокрину хирургију и хирургију главе и врата

Годишње се на одељењу уради око 600 операција у општој анестезији.

Ендокрина хирургија подразумева операције хируршких обољења ендокриних жлезда: штитасте (thyreoidea), параштитастих (parathyreoidea) и надбубрежних (gl. suprarenalis).

Операције штитасте жлезде раде се због хипертиреозе у склопу Graves-Basedow-e болести, полинодозне струме, хроничног запаљења (Hashimoto tireoiditisa) када се појаве нодуси, нодуса-аденома и карцинома.

Нодус који не обавља функцију у око 15% може бити карцином. Карциноми штитасте жлезде најчешће су добро диферентовани (90%, папиларни и фоликуларни). Око 5% су средње диферентовани – медуларни, који се могу јавити самостално или у склопу удружених ендокриних болести (MEN I и II) – паратиреоидеа, панкреаса, надбубрега. Такође, у око 20% су наследни. Анапластични карцином јавља се у око 3% и представља један од најагресивнијих карцинома код људи. Карциноми штитасте жлезде у високом проценту метастазирају у лимфне нодусе врата. Удаљене матастазе најчешче дају у плућима, костима, јетри и мозгу.

Уклањање целе штитасте жлезде – тотална тироидектомија, стандардна је операција код карцинома. Посебно треба нагласити да се код карцинома штитасте жлезде раде једновремене дисекције лимфних нодуса на врату и провера стражарских, “сентинел” лимфних нодуса, што омогућава детекцију микрометастаза које би стандардним приступом остале непрепознате. Ова техника представља ексклузивни хируршки приступ који примењује само неколико тимова у свету, а резултати су објављени у World Journal of Surgery у мају 2006. године. (Dzodic R, Markovic I, Inic M, Jokic N, Djurisic I, Zegarac M, Pupic G, Milovanovic Z, Jovic V, Jovanovic N. Sentinel lymph node biopsy may be used to support the decision to perform modified radical neck dissection in differentiated thyroid carcinoma. World J Surg. 2006 May;30(5):841-6.)

На одељењу се раде и реоперације због рецидива карцинома штитасте жлезде у врату и средогруђу, као и због неадекватно урађених примарних операција, као операције узнапредовалих и слабо диферентованих карцинома са циљем олакшавања тегоба примене других терапијских приступа.

Генетско испитивање пацијената са тироидним карциномом у циљу проналажења наследних ризичних фактора спроводи се у сарадњи са Институтом „Винча”.

Операције карцинома штитасте жлезде код деце и адолесцената са минималним процентом пероперативних компликација (до 0,5%) представљају посебност нашег хируршког тима на челу са професором др Раданом Џодићем и резултат су вишедеценијског искуства и усавршавања у Инситуту „Gustave Roussy“ из Париза.

Такође раде се операције параштитастих жлезда у склопу примарног хиперпаратиреоидизма због аденома или хиперплазије.

Операције надбубрежних жлезда најчешће се раде због тумора надбубрега и код сумње на метастазе.

На Одељењу се изводе операције из области хирургије тумора главе и врата – тумора пљувачних жлезда, тумора на лицу и поглавини, тумора на врату, меланома коже и доброћудних тумора и карцинома дојке.

Дијагностичке биопсије лимфних нодуса на врату код лимфома и тумора непознате примарне локализације представљају саставни део оперативних процедура.

Одсек за хируршко лечење малигнома гинеколошке и уролошке локализације

Одсек је оспособљен за извођење свих онколошких оперативних захвата одговарајуће регије укључујући и најкомликованије радикалне и ултрарадикалне операције, уз повремено формирање мешовитих хируршких тимова.

У зависности од патоанатомског супстрата годишње се уради опреко 250 онколошких операција.

У оквиру делатности Одсека изводи се пријемно-тријажна делатност, допунска дијагностика, све врсте специјалистичких прегледа и интервенција. Доносе се Конзилијарне одлуке за одговарајућу локализацију као и њихово спровођење.

Наши лекари су укључени у Конзилијарни рад у унутрашњости у оквиру сарадње са клиничким центрима у Србији, односно онколошким диспанзерима.

Након тога обавља се континуирано праћење пацијената и евалуација резултата уз примену свих потребних дијагностичких метода.

У оквиру својих делатности Одсек у циљу превенције спроводи систематске прегледе у сарадњи са епидемиолошком Службом и Службом патологије.

Лекари Одсека ангажовани су такође на праћењу и изради протокола одговарајућих локализација.

Одељење операционих сала

Хируршко лечење болесника у ИОРС обавља се у пет савремено опремљених операционих сала и Дневној хируршкој болници. Рад дневне хируршке болнице се одвија у петој операционој сали у току поподневног радног времена.

Све операционе сале су реновиране и опремљене свим неопходним материјалним средствима и техничким уређајима за квалитетно хируршко лечење у домену опште хирургије, гинекологије, грудне, реконструктивне и максилофацијалне хирургије.

На Одељењу је запослена у сталном радном односу 21 медицинска сестра – инструментарка.

Квалитет и опремљеност операционих сала су уз кадровске ресурсе основ хируршког лечења.

Хируршки инструменти су савремени и редовно се обнављају.

Све операционе сале поседују централне гасове и нове апарате за анестезију (Drager), као и нова хладна осветљења (Hanaulux), операционе столове (Maquet) и дијатермијске ножеве новије генерације.

Уз ову стандардну опрему у операционим салама су за врхунске хируршке захвате на располагању апарати „Cusa“, „Radionix“  и аргонски ласерски нож „Auto Sonix“, ултразвучни нож „Harmonic“ и апарат за изоловану перфузију екстремитета и органа. Цео операциони блок је климатизован.

У току 2011. године у ИОРС је обављено укупно 6364 операција.

У непосредној будућности уз одржавање квалитета техничке опремљености и континуираног усавршавања запослених планира се увођење лапароскопских операција (уз неопходну техничку иновацију).

Служба анестезије са реанимацијом и интензивном негом

Служба анестезије успешно прати напредак хирургије до извођења најкомплекснијих хируршких интервенција у онкологији.

Обим послова који обавља специјалиста анестезиологије са реаниматологијом је широк и од посебног је значаја у организацији преоперативног, интраоперативног и постоперативног лечења. На Клиници онколошке хирургије годишње се обави преко 4000 операција (општа ендотрахеална анестезија, потенцирана интравенска аналго-седација,  регионална анестезија).

Послови које обавља лекар специјалиста-анестезиолог су: рад у пет операционих сала, рад у Одељењу интензивне неге са инвазивним мониторингом, рад у анестезиолошкој амбуланти (процена  стања болесника),  преоперативна припрема и постоперативно праћење пацијената на Одељењу хирургије, анестезија за инвазивне дијагностичке процедуре у Служби радиолошке дијагностике (ЦТ, НМР, лимфографије, перкутане нефростоме), анестезија за радиотерапијске процедуре (РТ деце, брахитерапија гинеколошких пацијенткиња), инвазивне терапијске процедуре у Служби медицинске онкологије (пласирање ЦВ-катетера, ЦВ-портова и спиналне  пункције са интратекалним давањем цитостатика).

У саставу Службе постоје два Одељења:

  1. Одељење анестезије и реанимације
  2. Одељење интензивне неге (са 11 болесничких постеља).