Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Саветовалиште за психосоцијалну подршку и рехабилитацију

 

Саветовалиште за психосоцијалну подршку и рехабилитацију

У Институту је психосоцијална подршка и рехабилитација важна компонента бриге и опоравка пацијената и породице. У Саветовалишту Института раде стручњаци различитих профила (дефектолог, психолог, социјални радник, физиотерапеут, медицинска сестра, као и повремени сарадници ­ нутрициониста и лекари различитих специјалности), који пружају психосоцијалну подршку и рехабилитацију пацијентима и њиховим ближњима, од постављања дијагнозе малигног обољења, током терапије, приликом редовних контрола, када изостаје успех у лечењу, у метастатској и терминаланој фази болести.

Након  доношења  конзилијарне  одлуке  о  специфичном онколошком лечењу, пацијентима се саветује како да се носе с болешћу, упознају се са потенцијалним компликацијама и понашањем током лечења (како да се хране, одржавају хигијену, правилно вежбају, одмарају, креативно користе слободно време, суоче са страховима везаним за болест и другим непријатним психолошким реакцијама током лечења), остваре права из области социјалног осигурања и уклјуче у рад удружења пацијената.

Поред индивидуалног разговора, подршка пацијентима и њиховим ближњима пружа се и радом у групи, организовањем радионица, популарним предавањима и трибинама.

Заказивање разговора у Саветовалишт у обавлја се лично, у амбуланти која се налази у приземлју или пу тем телефона: 011/2067­-158.

Приликом доласка на разговор потребно је имати: оверену здравствену књижицу, упут лекара надлежног дома здравља (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом) и конзилијарну одлуку или последњи извештај ординирајућег лекара.

 

Програм едукације и подршке „Верујем у живот“

У Институту оболели могу добити подршку и укључивањем у групни програм едукације и подршке под називом “Верујем у живот“. Основни циљ овог програма је да се демистификује малигна болест, пруже праве информације о болести и лечењу, као и да се пацијенти међусобно боље упознају и размене искуства.

Током предавања пацијенти сазнају како се дијагностикује и лечи малигна болест, упознају се са правилним принципима исхране, очекиваним психолошким реакцијама, рехабилитацијом, изворима подршке у друштву, алтернативним и комплементарним методама, клиничким испитивањима у онкологији и другим областима од значаја за правилан третман малигне болести.

Предавања се одржавају у поподневним часовима, како би могли присуствовати и чланови породица оболелих, а предвиђено је да се ради у групама од 16 до 20 људи.

Сви заинтересовани пацијенти и чланови породица који желе да се укључе у групни програм едукације и подршке “Верујем у живот“, могу се обратити Саветовалишту Института, на телефон: 011/2067-­158 или на мејл адресу: savetovaliste@ncrc.ac.rs .

 

Извори подршке у друштву

 

Подршка институција и професионалаца

 1. Саветовалиште за психосоцијану подршку и рехабилитацију у Институту: 011/2067­-158, savetovaliste@ncrc.ac.rs
 2. Друштво Србије за борбу против рака у Институту: 011/2067­-151, www.serbiancancer.org
 3. Друштво Србије за борбу против рака у Институту, отворена телефонска линија: 011/2686-­266
 4. БЕЛхоспис Центар за палијативно збрињавање и палијативну медицину: 011/3343­-311, 011/3038­-074, www.belhospice.orgoffice@belhospice.org

 

Удружења пацијената

 1. Удружење грађана за борбу против рака јајника „Проговори“, www.progovori.rs
 2. Удружење жена оболелих и лечених од рака дојке „Будимо заједно“, www.budimozajedno.rs
 3. Удружење пацијената оболелих од рака дебелог црева и јетре, www.udruzenjecrc.rs
 4. Национално инвалидско удружење ИЛКО Србије, www.ilco.org.rs
 5. Удружење пацијената са ретким туморима УПРТ, www.uprt.org.rs
 6. Удружење „Звончица“ Удружење родитеља деце оболелих од малигних болести, www.zvoncica.org.rs
 7. Удружење НУДРОР (родитељи и пријатељи деце лечене од рака), www.nurdor.org

 

Корисни линкови

 1. http://onkonet.rs/
 2. http://www.stetoskop.info/Maligne­bolesti­i­tumori­s2­c37­sicknesses.htm
 3. www.belhospice.org
 4. www.carcinoid.org
 5. American Cancer Society, www.cancer.org
 6. Breast Cancer Information, www.breastcancer.org
 7. Cancer.Net, www.cancer.net
 8. Mayo Clinic, www.mayoclinic.org
 9. National Institutes of Health, www.nih.gov