Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Служба за техничке и друге сличне послове

У Служби за техничке и друге сличне послове обављају се послови везани за одржавање зграде, медицинске и немедицинске опреме и апарата, праћење реализације уговора за сервисирање, по потреби превоза пацијената и запослених Института, послови везани за израду плана набавке у складу са процедуром.

Служба обавља и послове везане за одржавање хигијене просторија и дезинфекције, прање лабораторијског посуђа, доношење и одношење крви и осталих биолошких материјала и брисева, пријем и издавање гардеробе болесника, пријем, одржавање и дистрибуција веша и униформи, берберске услуге, планирање, припремање и дистрибуција оброка, контрола намирница.

У Служби за техничке и друге сличне послове образују се одељења и одсеци и то:

  1. Одељење за техничко одржавање опреме и објекта:
    • Одсек за одржавање објекта и немедицинске опреме
    • Одсек за одржавање медицинске опреме
  2. Одељење исхране и хигијене:
    • Одсек исхране
    • Одсек хигијене

У Одељењу за техничко одржавање опреме и објекта обављају се послови везани за одржавање зграде, медицинске и немедицинске опреме и апарата, праћење реализације уговора за сервисирање.

У Одељењу исхране и хигијене послови везани за одржавање хигијене просторија и дезинфекције, прање лабораторијског посуђа, доношење и одношење крви и осталих биолошких материјала и брисева, пријем и издавање гардеробе болесника, пријем, одржавање и дистрибуција веша и униформи, берберске услуге, планирање, припремање и дистрибуција оброка, контрола намирница.

Техничка служба обезбеђује одговарајуће услове за рад запосленима на Институту за онкологију и радиологију,по потреби превози пацијенте и запослене на Институту, организује и води послове на санацијама, адаптацијама и доградњама које се изводе на Институту, обезбеђује редовне контроле и сервисирање свих уређаја. У оквиру техничке службе обављају се и послови везани за обезбеђење зграде, одржавање хигијене просторија и ходника у згради, као и уређење простора око ње.