Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Финансијски план

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01-31.03.2024.

Одлука о усвајању финансијског плана ИОРС-а за 2024. годину

Финансијски план ИОРС-а за 2024. годину

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.-31.12.2023.

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.-30.09.2023.

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.-30.06.2023.

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01-31.03.2023.

Пети ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2023. годину

Увод – Пети ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2023. годину

Четврти ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2023. годину

Увод – Четврти ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2023. годину

Увод – Трећи ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2023. годину

Трећи ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2023. годину

Увод – Други ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2023. годину

Други ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2023. годину

Увод – Први ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2023. годину

Први ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2023. годину

Извештај о финансијском пословању ИОРС-а у периоду од 01.01. до 31.12.2022.

Финансијски план ИОРС-а за 2023. годину

Извештај о извршењу буџета за период 01.01-31.12.2022.

Извештај о извршењу буџета за период 01.01-30.09.2022.

Извештај о извршењу буџета за период 01.01-30.06.2022.

Извештај о извршењу буџета за период 01.01-31.03.2022.

Седми ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2022. годину

Пети ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2022. годину

Четврти ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2022. годину

Трећи ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2022. годину

Други ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2022. годину

Први ребаланс финансијског плана ИОРС-а за 2022. годину

Финансијски план ИОРС-а за 2022. годину

Остварење плана прихода и примања у периоду 01.01. до 31.12.2021.

Извештај о финансијском пословању ИОРС-а у периоду од 01.01. до 31.12.2021.

Финансијски план ИОРС-а за 2021. годину

Финансијски план 2021. прихода, примања, расхода и издаци

Извештај о финансијском пословању ИОРС-а у периоду 01.01-31.12.2020.

Извршење Плана расхода и издатака у периоду 01.01-31.12.2020.

Први ребаланс Финансијског плана за 2019. годину са одлуком Управног одбора

Прелиминарни финансијски план ИОРСа за 2019.г

Прелиминарни финансијски план ИОРСа за 2018.г са Одлуком Управног одбора ИОРС-а о усвајању

Прелиминарни финансијски план ИОРСа за 2017.г

Финансијски план ИОРСа за 2016.г