Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Служба за патохистологију и цитологију

Службу патологије и цитологије ИОРС-а чине Одељење за патологију и Одељење за цитологију.

У Служби патологије обавља се стандардна патохистолошка дијагностика, Еx темпоре и имунохистохемијска дијагностика, као и експертизно консултативна дијагностика.

Патолози учествују у мултидисциплинарном раду Института и то првенствено у раду онколошко-конзилијарне дијагностике.

Служба патологије спроводи већ више година континуирану спољашњу контролу квалитета израде препарата и интерпретације неопходних прогностичких параметара за карцином дојке (ER, PR i HER2 статуса као и CISH методе). Контролу је обављала једна од референтних светских лабораторија – „UKNEQAS“, Велика Британија (2008 – 2012. године). Од 2013. године даљу контролу наставља „NordiQC“, Данска.

Rezultati

 

2013. година

BM, B16 2013

BRISH, H4 2013

 

2014. година

BM, B18 2014

BRISH, H6 2014

 

2015. година

BM, B19 2015

BRISH, H7 2015

Такође се обавља спољашња контрола кавалитета на нивоу Србије између патолошких лабораторија које се баве одређивањем HER2 и CISH статуса. Служба патологије ИОРС-а је једна од две референтне лаборатрорије на нивоу Србије која има увид у рад квалитета осталих патохистолошких лабораторија које се баве овом проблематиком.

Од 2015. године учествујемо у пројекту унапређења квалитета и стандардизације имунохистохемијских испитивања код дијагностике лимфопролиферативних болести (CD2, CD3, CD 5, CD 10, CD15, CD30, CD19, CD20, CD23, CD43, CD45, LCA, CD79 alfa, CD38, CD138, kapa, lambda…..). У овом пројекту (који је подржан од стране компаније „Roche“), учествују сви клинички центри Србије: Нови Сад, Сремска Каменица, Београд, Крагујевац, Ниш, ВМА и наш Институт).

Патолози су и активни учесници тимова у клиничким студијама и учесници у научним пројекатима из области клиничке онкологије као и у оквиру стратешког пројекта из области биомедицине (интегрална интердисциплинарна истраживања). Пројекти су финансирни од стране Министарства за науку.

У Служби патологије и цитологије обавља се едукација патолога и лабораторијских техничара из других здравствених центара Србије.

Сви доктори су чланови Европског удружења патолога.