Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Вакцинација против грипа онколошких пацијената

Малигна болест и онколошко лечење могу смањити отпорност на инфекције и повећати ризик за озбиљне компликације грипа (бактеријска пнеумонија, пулмонарна инсуфицијенција) и смртни исход.

Вакцинација против грипа (инактивисаном вакцином) се препоручује:

  1. Свим онколошким пацијентима (изузев пацијетима са хематолошким малигнитетима који су на биолошкој терапији или високодозној хемиотерапији*)
  2. Члановима домаћинства и другим блиским контактима онколошких пацијената
  3. Здравственим радницима који долазе у контакт са онколошким пацијетима.

Онколошким пацијентима би вакцину било најбоље дати пре отпочињања лечења, али како се за грип као сезонску болест вакцинација спроводи у одређеном делу године, спроводи се и током онколошког лечења, односно:

  • пре или након хируршке интервенције
  • током зрачне терапије или хормонотерапије
  • између циклуса хемиотерапије (вакцину дати на крају циклуса односно непосредно пред почетак наредног циклуса како би се избегао период највеће неутропеније)

Код имунодефицијентних особа, давање инактивисане вакцине против грипа је безбедно али имуни одговор може  бити смањен.  Одговор на вакцину зависи и од типа малигне болести  (рак дојке или плућа – одговор као у општој популацији; хематолошки малигнитети – лош одговор)

*Вакцинацију не треба спроводити код пацијената са хематолошким малигнитетима (леукемијама, лимфомима или мијеломом) који примају:

–  биолошку терапију моноклонским антителима, или

–  високодозну индукциону или консолидациону хемиотерапију због трансплантације матичних ћелија хематопоезе

 

Др Драгана Јовићевић, епидемиолог                               Др сци.мед. др Ана Јовићевић, епидемиолог

Шеф Одсека епидемиологије и превенције                              Руководилац Службе за ОПМИ

Институт за онкологију и радиологију Србије                 Институт за онкологију и радиологију Србије