Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Сестринство

Здравствена нега пацијената као подручје рада медицинских сестара–техничара у ИОРС-у је мултидисциплинарна и спроводи се у хируршкој, медикалној и радиолошкој онкологији, педијатријској онкологији,палијативном збрињавању, као и у оквиру клиничких истраживања.

Квалитет у пружању здравствене неге оболелима од малигних болести обезбеђује се кроз примену стандарда који су дефинисани Протоколом за здравствену негу у онкологији који је обавезујући за све сестре Института. Процес здравствене неге као метод рада који обезбеђује индивидуалну здравствену негу пацијента према његовим актуелним и потенцијалним проблемима и потребама, примењује се више од 20 година у ИОРС-у.

Поред здравствене неге оболелих од малигних болести и спровођења медицинско –техничких процедура медицинске сестре- техничари се баве едукацијом пацијената и чланова породице, едукацијом сестара, документовањем и истраживањем.

Континуирана медицинска едукација спроводи се кроз програме екстерне и интерне едукације медицинских сестара-техничара. У Институту се у циљу интеграције новопримљених сестара, почетника у онкологији, поред менторског приступа у практичном раду већ дуги низ година уз стално иновирање спроводи Базични курс за медицинске сестре –техничаре у онкологији.

Медицинске сестре –техничари ИОРС-а су оснивачи и ослонац Секције сестра у онкологији у циљу развоја и унапређења онколошке здравствене неге као и образовања и континуиране едукације сестара у онкологији.

У међународној сарадњи медицинске сестре Института дају допринос Европској асоцијацији онколошких сестара (ЕОНС) активним учешћем у раду Савета чланства ЕОНС-а, стручним скуповима, wорксхоповима, укључивањем сестара у експертске групе за израду сестринских курикулума, водича у онкологији и других инструмената за едукацију сестара, пацијената и породице. Поред ЕОНС-а активни су чланови и ISNCC (International Society of Nurses in Cancer Care), а успешну сарадњу остварују и са следећим асоцијацијама: B.U.ON, MASCC, ESMO, ONS (Oncology Nursing Society).

У Институту за онкологију и радиологију Србије је запослено 326 медицинских сестара-техничара на неодређено време од чега је 68 ВМС и 258 СМС.