Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Дијагностика

Служба радиолошке дијагностике

Дијагностички прегледи

Дијагностички прегледи који се могу обавити у Институту су: различите лабораторијске анализе и радиолошки дијагностички прегледи.

Радиолошки дијагностички прегледи

Радиолошки дијагностички прегледи се обављају у приземљу и су терену зграде Института. Пацијенте на преглед упућује радиолог Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику, лекар Одељења за специјалистичке и консултативне прегледе или конзилијум. Пацијент на радиолошки дијагностички преглед може бити упућен и из друге установе. Мора имати упут лекара надлежног дома здравља (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом) и оверену здравствену књижицу.

Заказивање дијагностичких прегледа

Дијагностички прегледи се заказују на шалтерима дијагностике, у приземљу и сутерену зграде Института.

За заказивање је неопходан интерни упут за дијагностички преглед од лекара Института.

Ако је пацијент на преглед упућен из регионалне здравствене установе, доноси и упут из те установе, као и клинички извештај лекара специјалисте који тражи радиолошки преглед. Уколико је пацијент на преглед упућен са конзилијума, доноси и конзилијарну одлуку, не старију од шест месеци.

 • мамографски преглед се заказује на шалтеру у приземљу, од 8:00 до 17:00 часова, са медицинском документацијом.
 • ултразвучни прегледи се заказују код медицинске сестре/техничара у амбуланти у којој се обавља и УЗ преглед.
 • цт прегледи (скенер) свих регија тела заказују се на шалтеру радиолошке дијагностике у сутерену зграде (у нивоу скенера), сваког радног дана, од 7:00 до 14:00 часова.
 • прегледи магнетном резонанцом (нмр или мри) се заказују у посебно одређеним терминима:
 1. нмр преглед абдомена (стомака), мале карлице ­ заказује се на шалтеру радиолошке дијагностике, у сутерену зграде, од 12:30 до 13:00 часова, уторком и петком; за заказивање је надлежан ординирајући радиолог;
 2. нмр преглед кичме, врата, цнс-а, главе – заказује се у просторијама НМР у сутерену зграде, од 12:30 до 13:00 часова, уторком и петком; за заказивање је надлежан ординирајући радиолог;
 3.  нмр преглед дојки – заказивање се врши у просторијама НМР у сутерену зграде, од 12:30 до 13:00 часова, уторком на шалтеру у сутерену зграде, а четвртком у просторији НМР;
 4.  нмр преглед меких ткива, коштаног система – заказивање се врши у лекарској соби у приземљу Института, од 12:30 до 13:00 часова, понедељком; за заказивање је надлежан ординирајући радиолог.
 5.   сцинтиграфија (костију, штитасте жлезде, пљувачне жлезде, паротиреоидеје и сцинтиграфија Ј 131) ­ заказивање се врши на шалтеру у просторијама нуклеарне медицине, између 8:00 и 13:00 часова, у сутерену зграде Института.

Упутства за припрему за дијагностичке прегледе можете наћи на сајту Института, као и у брошурама за пацијенте.

Заказивање прегледа у Служби радиолошке дијагностике обавља се по њеним одсецима и то зависно од регије и врсте прегледа. За све врсте заказивања је неопходно понети комплетну медицинску документацију. Лекар под чијим надзором се заказује преглед може тражити допуну документације или дијагностичке процедуре.

Одсек ЦТ и МР (компјутеризовану томографију и магнетну резонанцу):

 1. ЦТ прегледи свих регија тела заказују се на шалтеру радиолошке дијагностике на -1 спрату (у нивоу скенера) сваког радног дана од 07 до 14 часова.

Непосредно пре термина заказаног прегледа неопходно је да се пацијент јави на шалтер радиолошке дијагностике, на -1 спрату, у нивоу скенера.

 1. МР прегледи се заказују у посебно одређеним терминима.

Непосредно пре термина заказаног прегледа неопходно је да пацијент прво отвори обрачунску листу, а затим се у заказано време са отвореном обрачунском листом јавља у просторије магнетне резонанце.

а) МР преглед АБДОМЕНА (СТОМАКА), МАЛЕ КАРЛИЦЕ. Заказивање се врши на шалтеру радиолошке дијагностике на -1 спрату од 12:30 до 13:00 УТОРКОМ и ПЕТКОМ.

За заказивање су надлежне др Марија Гајић Добросављевић, др Јасмина Стевановић и др Петар Миленковић.

б) МР преглед КИЧМЕ, ВРАТА, ЦНС-а, ГЛАВЕ.

Заказивање се врши у просторијама магнетне резонанце на -1 спрату од 12:30 до 13:00 УТОРКОМ и ПЕТКОМ.

За заказивање је надлежна др Весна Вуковић и др Ненад Спасић.

ц) МР преглед ДОЈКИ.

Заказивање се врши у просторијама магнетне резонанце на -1 спрату од 12:30 до 13:00:

УТОРКОМ за заказивање је надлежна проф. др сци мед Зорица Милошевић.

ЧЕТВРТКОМ за заказивање су надлежни прим. др Биљана Јаковљевић, мр сци мед др Татјана Павловић и др Александра Јарић.

д) МР преглед МЕКИХ ТКИВА, КОШТАНОГ СИСТЕМА.

Заказивање се врши у лекарској соби бр. 44 у приземљу Института од 12:30 до 13:00 ПОНЕДЕЉКОМ.

За заказивање је надлежан мр сци мед др Предраг Ћирковић.

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА МР ПРЕГЛЕД:

На заказани преглед у ИОРС понети обавезно: упут из надлежног дома здравља или важећу потврду, комплетну медицинску документацију у вези болести, начињеним операцијама, примљеним терапијама као и о даљем току лечења – претходне сцинтиографске, УЗ, Ртг, ЦТ и МР налазе (снимке и описе) ради поређења.

МР преглед се обавља у специјалној просторији (Фарадејев кавез) која изолује апарат од спољашних утицаја. Преглед траје од 20 – 60 минута и од пацијента се захтева апсолутно мировање. Преглед је потпуно безболан, а једину непријатност представља бука. Пацијенту је омогућен говорни контакт са лекаром у случају бола, непријатности или страха. Преглед магнетном резонанцијом је уведен у клиничку праксу 1980. године и сва досадашња искуства доказала су да нема штетних последица по организам пацијента.

Утицај магнетног поља на металне предмете, електронске апарате и трудноћу може бити препрека за преглед на магнетној резонанцији. У случају да пацијент у телу има уграђене вештачке импланте  (вештачки кук, ортопедске импланте, срчане залиске, клипсеве, стентове, протезе ока, импланте унутрашњег уха, срчани стимулатор – пејсмејкер, инсулинске или уролошке пумпе и слично) неопходно је да консултује свог оператора који је дужан да пружи информације о врсти импланта (тип, произвођач, МР компатибилност) како би преглед био безбедан.

Пре уласка у салу треба скинути: наочаре, апарат за слух, шнале, значке, брошеве, кључеве, метални новац, оловке, упаљач, сат, кредитне картице, перику, шминку, лак за косу и све апарате на принципу електронских кола или магнетних меморијских јединица!

Налаз радиолога се подиже на шалтеру радиолошке дијагностике на -1 спрату. Термин подизања налаза одређује радиолог након завршеног прегледа.

Додатне информације се могу затражити на броју телефона +381(11)206-7208+381(11)206-7208.

Одсек за ултразвучну дијагностику:

Заказивање прегледа врши се на шалтеру радиолошке дијагностике у приземљу Института, сваког радног дана од 08 до 12 часова.

Одељење за дијагностику болести дојке:

Заказивање прегледа врши се на шалтеру радиолошке дијагностике у приземљу Института, сваког радног дана од 07 до 19 часова.

Додатне информације се могу затражити на броју телефона +381(11)206-7200+381(11)206-7200.

Кабинет за конвенционалну радиолошку дијагностику:

Институт за онкологију и радиологију Србије је у процесу набавке апарата за рендген дијагностику.

Одељење нуклеарне медицине:

Свакој дијагностичкој процедури на одељењу нуклеарне медицине обавезно претходи преглед пацијента од стране одељенског лекара нуклеарне медицине како би се одредио тачан начин извођења процедуре снимања. Такође, неопходно је понети целокупну докумантацију уз попуњен упитник са информатором за сваку појединачну методу (у прилогу).

На недељном нивоу се заказују снимања: пљувачних жлезда, штитне жлезде, параштитних жлезда ((99m Tc MIBI), дојки (99m Tc MIBI),  једнофазна сцинтиграфија костног система (99mTc DPD), лимфосцинтиграфија са детекцијом стражарских лимфних жлезда у малигних меланома и дојке (99m Tc nanokoloid), и контролно снимање целог тела код медуларних карцинома штитне жлезде (99m Tc DMSA V), као и постоперативно снимање целог тела изотопом јодом 131 код папиларних карцинома штитне жлезде.

На заказани дан снимања пацијент прво отвара обрачунску листу на шалтеру радиолошке дијагностике на -1 спрату Института, а затим се у заказано време (8х 30м) са отвореном обрачунском листом јавља на шалтер у просторијама нуклеарне медицине.

Осим ових сцинтиграфских снимања на одељењу нуклеарне медицине врше се и лабораторијска испитивања хормона и маркера штитасте жлезде (РИА методе, калцитонин ИРМА, бројач Cobra Packard), која се не заказују и у које је укључен преглед лекара, са праћењем и контролом терапије – сваког дана од 9-11 часова.

Контакт шалтера нуклеарне медицине:

телефон: +381(11)206-7251+381(11)206-7251

Е-маил: nuklearna@ncrc.ac.rs