Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Контролни преглед

 

Контролни преглед

Приликом доласка на контролни преглед, пацијент мора понети упут лекара надлежног дома здравља (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом) и одговарајућу медицинску документацију (отпусна листа, претходни извештај ординирајућег лекара Института и извештаји о различитим дијагностичким процедурама урађеним по налогу лекара).

Контролни преглед заказује лекар у амбуланти, по завршеном прегледу или приликом отпуста пацијента са стационарног (болничког) лечења. Ови прегледи се обављају у приземљу и на првом спрату.