Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Служба за педијатријску онкологију

Служба педијатријске онкологије самостална је организациона јединица која се бави терцијарном онколошком заштитом деце и адолесцената.

У оквиру службе се планирају и обављају све активности из домена дијагностике и терапије везане за област педијатријске онкологије.

Служба Педијатријске онкологије већ 30 година (одељење је основано 1982. године) представља јединствену целину за спровођење мултидисциплинарног онколошког третмана солидних тумора код деце (хемиотерапија, радиотерапија, хирургија).

У сарадњи са другим педијатријским хематоонколошким центрима у којима се спроводи лечење применом хемиотерапије, деца долазе у ИОРС ради спровођења зрачне терапије.

Службу педијатријске онкологије чине:

  • Одељење стационара са 18 постеља
  • Одељење Дневне болнице са планирана 3 постељна места

Годишње се на одељењу лечи око 100 пацијената узраста до 18 година и то највише пацијената са туморима централног нерног система, коштаним туморима као и осталим солидним туморима.

Лекари са Одељења активно учествују у раду Међународног удружења за педијатријску онкологију (Societe Internationale d’oncologie pediatrique -SIOP), као и у раду удружења EMSOS, ESTRO, ASCO, BUON. Мултидисциплинарно лечење се планира и спроводи по препорукама и протоколима водећих кооперативних група у свету захваљујући чему су и резултати у лечењу оболеле деце на високом нивоу.

На Служби педијатријске онкологије запослено је 24 радника. Од тога је 6 лекара (3 педијатра, 1 радиолог и 2 лекара на специјализацији из педијатрије) Укупан број медицинских сестара-техничара на Служби педијатријске онкологије је 17 , од тога су 3 медицинске сестре са вишом стручном спремом.