Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Служба за педијатријску онкологију

Служба за педијатријску онкологију је самостална организациона јединица која се бави терцијарном онколошком заштитом деце и адолесцената.

У оквиру службе се планирају и обављају све активности из домена дијагностике и терапије везане за област педијатријске онкологије.

Служба за педијатријску онкологију већ четрдесет година (одељење је основано 1982. године) представља јединствену целину за спровођење мултидисциплинарног онколошког третмана солидних тумора код деце (хемиотерапија, радиотерапија, хирургија).

Сходно европским стандардима у педијатријској онкологији, на одељењу више од двадесет година ради психолог с обзиром да психосоцијална потпора представља интегрални део у терапији деце са малигнитетом и њихових породица. Психосоцијално збрињавање омогућава помоћ детету и породици током спровођења свих процедура, терапије и палијативне фазе, помажући им да превазиђу стресне ситуације, превенирајући потенцијалне кризе а све у циљу одржавања доброг квалитета живота.

По завршетку лечења, у оквиру службе се прате ефекти примењеног онколошког лечења у циљу очувања квалитета живота и побољшања преживљавања лечених пацијената.

У сарадњи са другим педијатријским хематоонколошким центрима у којима се спроводи лечење применом хемиотерапије, деца долазе у ИОРС ради спровођења зрачне терапије.

Службу за педијатријску онкологију чине:

  • Одељење стационара са 18 постеља
  • Одељење дневне болнице

Годишње се на одељењу лечи око 100 пацијената узраста до 19 година и то највише пацијената са туморима централног нервног система, коштаним туморима као и осталим солидним туморима.

Лекари са одељења активно учествују у раду Међународног удружења за педијатријску онкологију („Societe Internationale d’oncologie pediatrique -SIOP“), као и у раду удружења „EMSOS“, „ESTRO“, „ASCO“, „BUON“. Мултидисциплинарно лечење се планира и спроводи по препорукама и протоколима водећих кооперативних група у свету захваљујући чему су и резултати у лечењу оболеле деце на високом нивоу.

На Служби за педијатријску онкологију запослено је укупно 23 радника, од тога је 6 лекара (4 педијатра, 1 лекар на специјализацији из педијатрије и 1 клинички лекар) и један психолог. Укупан број медицинских сестара-техничара на Служби за педијатријску онкологију је 16, од тога је пет медицинских сестара са вишом стручном спремом.