Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Етички одбор

Етички одбор (ЕО) Института за онкологију и радиологију Србије

Састанци етичког одбора Института за онкологију и радиологију Србије (ИОРС-а) се одржавају најмање једном месечно, и то сваке треће недеље у месецу (средом), а по потреби и два пута месечно. Све промене биће објављене на интернет страници ИОРС-а.

Потребно је комплетну документацију доставити најкасније 8 дана пре термина следеће седнице.

Датум одржавања и дневни ред седнице етичког одбора објављује се на интернет страници ИОРС-а најкасније 7 дана пре дана одржавања.

Одлука за одобравање студија спонзорисаних од стране фармацеутске индустрије доноси се уз новчану надокнаду од 1.200,00 евра у динарској противредности + ПДВ, према одлуци Управног одбора ИОРС-а.

Одлуке етичког одбора достављају се главним истраживачима.

За сва питања обратити се административном секретару Бранкици Врачар на телефон: 011/20-67-122 или 064/82-40-513 или e-mail: etickiodboriors@ncrc.ac.rs.