Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Објављени радови

 

Објављени радови истраживача ИОРС-а у 2018. години

 

Тромесечни извештај о објављеним радовима у 2018. години

 

Објављени радови истраживача ИОРС-а у 2017. години

Објављени радови истраживача ИОРС-а у 2016. години

Објављени радови истраживача ИОРС-а у 2015. години

Објављени радови истраживача ИОРС-а у периоду од 2014. до марта 2015. године

 

Помоћник директора за научноистраживачку и образовну делатност
Проф. др Марина Никитовић

Библиотекар
Ана Ивковић, дипл. фил.