Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Конзилијум

Распоред рада конзилијума

  Распоред рада конзилијума

   

  Чланови конзилијумa

  • Хирург
  • Хемиотерапеут
  • Радиотерапеут
  • Радиолог дијагностичар
  • Патолог (по потреби)
  • Распоред рада лекара одређују директори клиника (месечно)

  Потребна документација

  • оверена здравствена књижица
  • упут лекара из надлежног дома здравља (за пацијенте који нису из Београда, оверен од стране надлежне комисије)
  • презентација Конзилијуму из одговарајуће амбуланте првог или другог нивоа

  Све информације у вези са заказивањем и терминима одржавања конзилијума можете добити на телефон 011/2067-125011/2067-125

  Заказивање конзилијума

  Конзилијуми који се заказују

  • Конзилијум за дојку
  • Конзилијум за штитну жлезду
  • Конзилијум за дигестивни тракт
  • Уролошки конзилијум

  Заказивање врши лекар приликом прегледа у амбуланти, а по потреби и на шалтеру Конзилијума (приземље). Интервал чекања 7 до 10 дана, у хитним случајевима истог дана.

  Гинеколошки конзилијуми

  Гинеколошки конзилијум заказије лекар приликом прегледа у амбуланти, а по потреби, у Гинеколошкој амбулати на првом спрату. Интервал чекања 5 до 7 дана, у хитним случајевима исто дана.

  Конзилијуми који се не заказују

  За следеће конзилијуме пацијент се јавља на шалтер конзилијума одмах по завршеном прегледу амбуланте првог или другог нивоа:

  • Конзилијум за лимфоме
  • Конзилијум за малигни меланом
  • Конзилијум за плућа
  • Конзилијум за непознату примарну локализацију
  • Конзилијум за кожу и мека ткива
  • Конзилијум за максилофацијалну регију

  Главни конзилијум

  Главни конзилијум за дојку се заказије код техничког секретара помоћника директора за Здравствену делатност, други спрат, соба бр 218 по налогу лекара из амбуланти или редовног конзилијума. Чланови Главног конзилијума за дојку су:

  • Проф. др Зорица Милошевић / Асс. Др сц мед. Миљан Надрљански
  • Н. сар. Др сци. Зорка Миловановић
  • Прим. Др сц мед. Јасмина Младеновић /Прим. др Жељко Ковач
  • Н. сар. Прим. Др сц мед. Снежана Шушњар/ Прим. мр. сци. др Љиљана Стаматовић
  • Проф. др Иван Марковић  / Асс. др сци. мед. Милан Жегарац

  Све информације у вези са заказивањем и терминима одржавања конзилијума можете добити на телефон 011/20-67-125

   

  Конзилијарни преглед

  Конзилијум је скуп лекара различитих специјалности који су укључени у Ваше лечење. Они прегледају Вас, упознају се са Вашом медицинском документацијом и на основу тога доносе одлуку који је најбољи начин и којим редоследом ће тећи лечење.

  Присуство пацијента на конзилијуму је обавезно!

  Конзилијум чини више лекара различитих специјалности: хирург, хемиотерапеут, радиотерапеут, радиолог дијагностичар, и патолог (по потреби). Распоред рада лекара одређују директори клиника, у складу са месечним планом.

  Врсте конзилијума:

  • Конзилијум за дојку
  •  Гинеколошки конзилијум
  •  Конзилијум за штитну жлезду
  •  Конзилијум за дигестивни тракт
  • Уролошки конзилијум
  • Конзилијум за лимфоме
  • Конзилијум за малигни меланом
  • Конзилијум за плућа
  • Конзилијум за непознату примарну локализацију
  • Конзилијум за кожу и мека ткива
  • Конзилијум за максилофацијалну регију

  У Институту се одржава и Главни конзилијум, на који се пацијенти упућују на предлог редовног конзилијума, када за то постоје одређене медицинске индикације.

  Поједини конзилијуми, као што су конзилијум за дојку, дигестивну регију, урологију, штитну жлезду и гинеколошку регију, одржавају се више пута у току недеље, док се остали одржавају само једном недељно.

  Заказивање конзилијарног прегледа

  Заказују се конзилијуми за: дојку, штитну жлезду, дигестивни тракт, гинеколошки и уролошки конзилијум.

  Конзилијум заказује ординирајући лекар, у амбуланти, путем институтског информационог система.

  Интервал чекања је од 7 до 10 дана, у хитним случајевима пацијент конзилијарни преглед обавља истог дана.

  Све информације у вези са заказивањем и терминима одржавања конзилијума могу се добити на телефон: 011/2067­-147.

  За гинеколошки конзилијум: 011/2067­-157 звати искључиво после 13ч.

   

  Не заказују су конзилијуми за: лимфоме, малигни меланом, плућа, непознату примарну локализацију, кожу и мека ткива и максилофацијалну регију.

  Потребна документација за конзилијарни преглед

  Приликом доласка на конзилијарни преглед потребно је понети: упут лекара из надлежног дома здравља (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом), оверену здравствену књижицу и презентацију за конзилијум.

  Презентација за конзилијум

  Пацијенти који су прегледе започели у Институту, као и они који долазе из других установа (Београд и унутрашњост), упућују се у одговарајуће амбуланте на преглед ради презентације за одговарајући конзилијум. Амбуланте за преглед налазе се у приземлју и на првом спрату.

  Презентација се може обавити у Институту, сваким радним даном, од 7:00 до 14:00 часова, а за оперисане пацијенте од 7:00 до 10.00 часова.

  За презентацију за конзилијум, у зависности од локализације, а по претходном налогу ординирајућег лекара, потребно је донети одређену медицинску документацију: лабораторијске анализе (не старије од 7 дана), рендгенски (РТГ) снимак плућа (не старији од месец дана), мамографски снимак, УЗ (ултразвук) абдомена и мале карлице, патохистолошки налаз за оперисане пацијенте, без кога се не може обавити презентација конзилијуму и друго.

  У Институту се одржавају и конзилијум за непалпабилне лезије дојке и педијатријски конзилијум.

  Конзилијум за непалпабилне лезије дојке

  Конзилијум за непалпабилне лезије дојке (за промене у дојци откривене снимањем, које се не могу напипати клиничким прегледом) одржава се понеделјком у 12:00 часова и средом од 11:00 часова, у просторијама Одељења за дијагностику болести дојке, у приземљу. Чланови конзилијума су два радиолога и хирург. Пацијенте на конзилијум упућују хирург и радиолог из Института или друге здравствене установе у којој се ради мамографски преглед. Конзилијум се обавезно заказује. Заказивање се може обавити лично или на број телефона: 011/2067­215.

  Неопходно је понети следећу медицинску документацију:

  • последњу мамографију, не старију од 6 месеци, штампану на филму, са извештајем радиолога;
  •  све старе мамографије, штампане на филму, са извештајем радиолога;
  • ЦД са мамографијом (ако је издат пацијенту у матичној установи);
  • налазе ултразвучних прегледа дојки, уколико је рађен УЗ;
  • магнетну резонанцију дојки (снимци, извештаји), уколико је рађена;
  • извештај онколога из Института или регионалног центра;
  • потребну документацију о прегледима дојки, ако су рађени и
  • извештај специјалисте о евентуалним хроничним болестима.

  Неопходни су и оверен упут за конзилијум из дома здравља или регионалног медицинског центра, са оценом лекарске комисије, као и оверена здравствена књижица. Уколико се не достави наведена документација, конзилијум неће бити у могућности да донесе одлуку, па се цео пост упак одлаже до добијања документације.

  Педијатријски конзилијум

  Педијатријски конзилијум се одржава сваке среде, у 10:00 часова, у просторијама Службе педијатријске онкологије, на четвртом спрату. Обавезни чланови конзилијума су педијатар онколог и радиолог из Института. Уколико је пацијент из Београда, ординирајући лекар долази у пратњи пацијента, а ако је пацијент из унутрашњости, ординирајући лекар шаље на конзилијум презентацију о досадашњем лечењу.

  За конзилијум је неопходан оверен упут из дома здравља или регионалног медицинског центра, са оценом лекарске комисије, као и оверена здравствена књижица. Све информације у вези са радом овог конзилијума можете добити на број телефона: 011/2067­-408.

  Након обављеног конзилијума (сваког од наведених) доноси се одлука о начину лечења која се издаје у три примерка, од којих се један даје пацијенту.