Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Одељење за образовање и рехабилитацију

На Институту за онкологију и радиологију Србије (ИОРС-у) се едукација пацијената примењује као интегрални део онколошког третмана, на организован, планиран и континуиран начин од 1998. године, према препорукама Европског удружења медицинских онколога (ЕСМО).

Овом делатношћу су се бавили клинички дефектолози – соматопеди са претходним знањем и искуством у раду са особама оболелим од малигних болести са вишом стручном спремом.

Делатност Одељења за образовање и рехабилитацију:

  •  информисање – пружање специфичних знања пацијенту и породици,
  • пружање психо-емотивне и психо-социјалне подршке пацијенту и породици,
  • дефектолошка рехабилитација,
  • стручна помоћ и подршка удружењима пацијената и едукација медицинских сестара

Одељење се бави и истраживањима у области едукације пацијената и породице у оквиру постдипломских (магистарских, докторских и специјалистичких) студија. Истраживања су усмерена на утицај едукације и рехабилитације на психо-социјалну адаптацију пацијената, квалитет живота, превенцију ситуације хендикепа, могућности дефектолошког третмана деце оболелеле од малигних болести, на процену комуникација стручњака са пацијентима и члановима породице.