Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Клиника за радиолошку онкологију и дијагностику

Служба радиолошке дијагностике

Служба радиолошке дијагностике обавља своју делатност у оквиру Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику, Института за онкологију и радиологију Србије.

Својим залагањем лекари, радиолошки техничари и медицинске сестре омогућују рад службе поштујући начела професије и добре клиничке праксе. Запослени дају значајан допринос Европској организацији за изучавање и лечење рака (ЕОРТЦ) као учесници клиничких студија, а такође су активни чланови бројних домаћих и међународних стручних асоцијација.
Служба, такође, има и образовни карактер, у оквиру основне и последипломске наставе на Медицинском факултету Универзитета у Београду.
Служба радиолошке дијагностике је организационо подељена у следеће одсеке:

Одсек ЦТ и МР (компјутеризовану томографију и магнетну резонанцу)

Одсек имиџинг дијагностике располаже савременим апаратом за компијутеризовану томографију Siemens SOMATOM Sensation Open и магнетну резонанцу Siemens МАГНЕТОМ Аванто 1.5Т. Архивирање и адекватно праћење радиолошког налаза остварено је „Carestream Health PACS“-ом (Picture Archiving and Communication System).

Одсек за ултразвучну дијагностику

Лекари у свакодневном раду за ултразвучну дијагностику користе апарате марке Medison Accuvix A30 и Medison Accuvix XQ.

Одељење за дијагностику болести дојке

Професионалан и савремен приступ дијагностици обољења дојке омогућен је коришћењем два „full-field“ дигитална мамографа Lorad Selenia i Planmed – Nuance Excel као и аналогним мамографом типа Lorad M-IV Series.

Радне станице које лекари користе у свом раду су марке Hologic – Diagnostic SecurView DX Workstation и AGFA HealthCare. Поуздано и прецизно спровођење високо специјализованих процедура „core“ биопсија остварено је применом апарата за биопсију ATEC – Breast Biopsy Sapphire, стола за стереотаксичне биопсије Lorad MultiCare Platinum, пиштоља за микробиопсије (core biopsy) типа Bard® Magnum®, као и опреме марке Siemens за биопсије вођене магнетном резонанцом.

Лекари за ултразвучну дијагностику болести дојке користе апарат марке Zonare.

Кабинет за конвенционалну радиолошку дијагностику

Институт за онкологију и радиологију Србије је у процесу набавке апарата за рендген дијагностику.

Одељење нуклеарне медицине

Нуклеарна медицина је засебно одвојена јединица дијагностике смештена у сутерену. Одељење нуклеарне медицине пружа услуге сцинтиграфије на гама камери „Siеmens e cam“, са радиофармацима обележеним изотопом Tc 99m: пљувачних жлезда, штитне жлезде, параштитастих жлезда (99m Tc MIBI), дојки (99m Tc MIBI), једнофазна сцинтиграфија коштаног система (99mTc DPD), лимфосцинтиграфија са детекцијом стражарских лимфних жлезда у малигних меланома и дојке (99m Tc nanokoloid), и контролно снимање целог тела код медуларних карцинома штитне жлезде (99m Tc DMSA V), као и постоперативно снимање целог тела изотопом јодом 131 код папиларних карцинома штитне жлезде. Осим ових сцинтиграфиских снимања на одељењу се раде лабораторијска испитивања хормона и маркера штитасте жлезде („RIA“ методе, калцитонин „IRMA“, бројач „Cobra Packard“).

Служба радиотерапије

Служба радиотерапије Института за онкологију и радиологију Србије има дугу традицију у лечењу малигних болести радиотерапијом и референтна је установа у Србији. Годишње се радиотерапијом лечи око 4500 пацијената са дијагнозом малигне болести.

Службу радиотерапије чине:

Стационар за интрахоспиталну примену радиотерапије који располаже са три одељења која се баве лечењем малигних болести зрачном терапијом, као самосталном или у комбинацији са осталим третманима у оквиру мултимодалног приступа. Пратећи савремене токове примењују се нове технологије, укључујући 3Д конформалну радиотерапију. У току је имплементација савремених техника зрачења, интензитетом модулисане зрачне терапије (ИМРТ) и 3Д брахитерапије

Анализа „dose volume“ хистограма

Дневна болница радиотерапије у којој се у дневним условима примењује транскутана радиотерапија најчешће као самостална, у комбинацији са брахитерапијом или у комбинацији са хемиотерапијом и хирургијом. Служба располаже са четири линеарна акцелератора (Varian, Primus, Elekta I, Elekta II и једним Mikroselektronom) који користе фотоне и електроне различитих енергија и на којима се спроводи конвенционална радиотерапија, савремена 3Д конформална радиотерапија и интензитетом модулисана зрачна терапија и брахитерапија.

Савремени радиотерапијски акцелератори

Служба радиотерапије учествује у мултидисциплинарном раду ИОРС-а, пре свега конзилијарном раду, партиципира у Научном већу, Стручном савету, Савету за клиничка испитивања, Етичком одбору.

Њени лекари учествују у раду Радиотерапијске секције Српског лекарског друштва, организујући едукативне симпозијуме и курсеве и на тај начин прате најсавременије терапијске приступе и истраживања.

У међународној сарадњи, њени лекари дају значајан допринос Европској организацији за изучавање и лечење рака (ЕОРТЦ), као истраживачи у клиничким студијама, а такође и у другим истраживачким организацијама и међународним асоцијацијама као што је Европско удружење радијационих онколога (ЕСТРО).

Служба се бави истраживачким радом у области радиотерапије, радиобиологије и радиолошке физике. Лекари Службе радиотерапије су сарадници два национална научна пројекта у области онкологије, финансирана од стране Министарства за науку.

Службе радиотерапије је и наставна база Медицинског факултета Универзитета у Београду у редовној и у последипломској настави.