Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Унутрашње узбуњивање

Бранка Кривић, дипломирани правник, начелник Одељења за правне послове, обавља функцију пријема информација и вођења поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у складу са Законом о заштити узбуњивача (“Службени гласник РС”, бр. 128/14).