Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Клиника за медикалну онкологију

Клиника за медикалну онкологију се бави терцијарном онколошком заштитом и у свом домену доприноси референтности Института за онкологију и радиологију Србије (ИОРС).

Клиника је 50 година (одељење основано 1958. године) ангажована у свим аспектима системске терапије малигних болести у одраслих. Клинику за медикалну онкологију чине:

Стационар за интрахоспиталну примену хемиотерапије са пет одељења која се баве појединим типовима и групама малигних болести и стручно су одговорна за, у нашим условима, највиши могући ниво услуга и стручног рада. Уз стационар је и одсек интензивне неге где се збрињавају најтеже компликације хемиотерапије, а могу се спроводити и ране фазе клиничких студија.

Дневна болница за хемиотерапију која у амбулантним условима пружа свакодневно велики број услуга стандардне и програмске хемиотерапије, као и супортивне терапије.

Клиничке лабораторије које раде са међународним сертификатима и лабораторијски су ослонац ИОРС, са веома великим бројем хематолошких и биохемијских анализа, од најједноставнијих до врло софистицираних.

Кабинет за ендоскопију, где се спроводи савремена дијагностика и праћење малигнома дигестивног тракта.

Клиника учествује у мултидисциплинарном раду ИОРС-а, пре свега конзилијарном раду, партиципира у Научном већу, Стручном савету, Савету за клиничка испитивања, Етичком одбору.

Њени лекари чине ослонац Удружења медикалних онколога Србије (УМОС) и тако промовишу најсавременије терапијске ставове и правце истраживања.

У међународној сарадњи, њени лекари дају значајан допринос Европској организацији за изучавање и лечење рака (ЕОРТЦ), као истраживачи у клиничким студијама, а такође и у другим истраживачким организацијама и међународним асоцијацијама.

Лекари Клинике су носиоци два национална научна пројекта у области клиничке онкологије, финансирана од стране Министарства за науку.

Стручњаци Клинике учествују у образовној делатности, у последипломској настави на Медицинском факултету Универзитета у Београду.