Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Информације о ИОРС-у

Основне информације

Пун назив: Институт за онкологију и радиологију Србије

Адреса: Пастерова 14, Београд

Подаци о Институту

Матични број: 07046707
Шифра делатности: 85110
Телефон: 381 (0) 11 2067-100381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Бројеви текућих рачуна

Буџетски рачун: 840-618661-46
Сопствени рачун: 840-618667-28
ПИБ: 100284729

 

Стручни органи

 • Стручни савет
 • Стручни колегијум
 • Етички одбор
 • Комисија за унапређење квалитета рада
 • Научно веће

 

Stručni savet

Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора чија надлежност је утврђена Статутом Института. Стручни савет има девет чланова:

 1. Прим. др сц. мед. Наташа Јовановић-Корда, Клиника за радијациону онкологију, председник
 2. Прим. др сц. мед. Снежана Шушњар, НС, Клиника за интернистичку онкологију, заменик председника
 3. Асс. др сц. мед. Марко Бута, Клиника за онколошку хирургију, члан
 4. Прим. др сц. мед. Лејла Париповић, Служба за педијатријску онкологију, члан
 5. Др Ирена Јованић, Служба за патолошку и другу дијагностику, члан
 6. Др Биљана Базић-Ћоровић, Одељење за нуклеарну медицину, члан
 7. Др Драгана Јовићевић, Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, члан
 8. Др сц. Татјана Станојковић, ВНС, Служба за научно-истраживачку и образовну делатност, члан
 9. Мр. пх. спец. Ивана Поповић, Одељење за апотекарску делатност (Болничка апотека), члан

Учесници у раду Стручног савета:

 1. Мирјана Гавриловић, дипл. деф., ВМС, Главна сестра Института

Технички секретар: Данијела Банковић, контакт телефони: 011/20-67-211 или 064/82-40-513

 

Stručni kolegijum

Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове. Чланове Стручног колегијума чине руководиоци организационих јединица здравствене струке. Стручни колегијум има девет чланова:

 1. Др сц.мед. Ана Јовићевић, руководилац Службе за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, председник
 2. Доц. др Иван Марковић, руководилац Клинике за онколошку хирургију,
 3. Прим. др сц.мед. Даворин Радосављевић, руководилац Клинике за медикалну онкологију,
 4. Проф. др Весна Плешинац-Карапанџић, руководилац Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику,
 5. Проф. др Драгана Jанић, руководилац Службе за педијатријску онкологију,
 6. Др сц.мед. Зорка Миловановић, руководилац Службе за патохистологију и цитологију,
 7. Прим. др Невен Јокић, начелник Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе,
 8. Мр пх.спец. Татјана Томић, начелник Одељења апотека,
 9. Др сц. Радмила Јанковић, руководилац Службе за научноистраживачку и образовну делатност.

У раду Стручног колегијума учествују помоћници директора:

 1. др сци. мед. Небојша Милетић, НС, помоћник директора за здравствену делатност
 2. др Марина Никитовић, помоћник директора за научно-истраживачку и образовну делатност

Etički odbor

Етички одбор је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике. Етички одбор има седам чланова од којих су пет из реда запослених у Институту а два су представници грађана. Надлежност Етичког одбора је утврђена Статутом.

 1. Прим спец др.мед Сузана Матковић – председник
 2. Прим.др.сц.мед. Снежана Шушњар – заменик председника
 3. Мр. пх. Светлана Барјактаревић
 4. Проф.др Зорица Милошевић
 5. Прим.др.сц.мед Александар Мартиновић
 6. Љиљана Шипка – Чортановски, дипл. правник
 7. Тања Шормаз, дипл. правник

Komisija za unapređenje kvaliteta rada

Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело Института који се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Институту.

 1. Др. сц. мед. др Ана Јовићевић, руководилац Службе за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, председник
 2. Доц. др мед Иван Марковић, директор Клинике за онколошку хирургију, члан
 3. Прим. др сц.мед. Даворин Радосављевић, директор Клинике за медикалну онкологију, члан
 4. Проф. др Весна Плешинац-Карапанџић, директор Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику, члан
 5. Проф. др Зорица Милошевић, начелник Одељења радиолошке дијагностике, члан
 6. Прим. мр. сц. мед. др Лејла Париповић, руководилац Службе педијатријске онкологије, члан
 7. Прим. др Невен Јокић, начелник Одељења за специјалистичко консултативне прегледе, члан
 8. Дипл. деф Мирјана Гавриловић ВМС, члан
 9. Др сци мед Светлана Ристић, члан

 

Naučno veće

Научно веће је стручни орган Института чија надлежност је утврђена Законом о научноистраживачкој делатности и Статутом.

Чланови Научног већа запослени на неодређено радно време:

 1. Снежана Бошњак, научни саветник
 2. Татјана Срдић-Рајић, научни саветник
 3. Радмила Јанковић, научни саветник
 4. Сандра Арандјеловић, виши научни сарадник
 5. Наташа Тодоровић-Раковић, виши научни сарадник
 6. Татјана Станојковић, виши научни сарадник
 7. Емина Малишић, виши научни сарадник
 8. Снежана Бјелогрлић, виши научни сарадник
 9. Даворин Радосављевић, научни сарадник
 10. Снежана Шушњар, научни сарадник
 11. Милан Маркићевић, научни сарадник
 12. Зорка Миловановић, научни сарадник
 13. Ана Вулетић, научни сарадник
 14. Невена Тишма Милетић, научни сарадник
 15. Ксенија Кањер, научни сарадник
 16. Ана Кривокућа, научни сарадник
 17. Катарина Мирјачић Мартиновић, научни сарадник
 18. Петар Миленковић, научни сарадник
 19. Сандра Раденковић, научни сарадник
 20. Мирјан Надрљански, научни сарадник
 21. Нада Бабовић, научни сарадник
 22. Небојша Милетић, начни сарадник
 23. Александар Ћетковић, научни сарадник
 24. Марко Бута, научни сарадник
 25. Ана Кољевић-Марковић, научни сарадник
 26. Весна Станковић, научни сарадник
 27. Дејан Стоиљковић, научни сарадник
 28. Зоран Томашевић, научни сарадник

Чланови Научног већа запослени на одређено радно време:

 1. Марко Радуловић, научни саветник
 2. Синиша Радуловић, научни саветник
 3. Милена Чавић, виши научни сарадник
 4. Невенка Глигоријевић, виши научни сарадник
 5. Ирина Бесу Жижак, научни сарадник
 6. Јелена Ракобрадовић, научни сарадник
 7. Миљана Танић, научни сарадник
 8. Јелена Граховац, научни сарадник
 9. Жељко Жижак, научни сарадник
 10. Марија Дјордјић Црногорац, научни сарадник
 11. Ивана Матић, научни сарадник
 12. Јелена Миловановић, начни сарадник

Мандат руководства Научног већа траје 4 године.

Контакт особа – Административни секретар: Данијела Банковић, контакт телефони 011/20-67-211 или 064/82-40-513