Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Рад научника Института објављен у престижном часопису „Nature Biotechnology“

By admin on 3 јуна, 2022 in Vesti
0

Др Миљана Танић, Виши научни сарадник на Одељењу експерименталне онкологије, Службе за научно-истраживачку делатност, Института за онкологију и радиологију Србије, је објавила као први и кореспондирајући аутор рад „Comparison and imputation-aided integration of five commercial platforms for targeted DNA methylome analysis“ у часопису врхунског светског ранга „Nature Biotechnology“ sа импакт фактором 54.908.

Линк: https://www.nature.com/articles/s41587-022-01336-9

Научници са ИОРС-а у сарадњи са групом проф. Стефана Бека са Универзитетског Колеџа у Лондону (UCL Cancer Institute), су урадили систематско поређење метода за циљано секвенцирање ДНК метилације.

Метилација ДНК је епигенетичка промена која контролише испољавање наших гена без промене саме ДНК секвенце. Метилација ДНК је неопходна за развиће ембриона и усмеравање ћелија ка одређеном типу (нпр. Мишићна или нервна ћелија), и у многим болестима попут карцинома је измењена. Разумевање предности и ограничења метода које користимо у лабораторији за проучавање ДНК метилације је од пресудног значаја за репродуцибилна истражвања. Овај рад представња свеобухватан водич истраживачима за избор оптималне методе и пружа биоинформатичко решење за обједињавање података проистеклих из различитих експерименталних метода.

Научни рад је делом финансиран из средстава научно-истраживачког пројекта „PROMIS TRACEPIGEN“ (br. 6060876) финансираним од стране Фонда за науку Р.Србије и средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2011-2019/III-41026 i 451-03-68/2020-14/200043).