Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Rad naučnika Instituta objavljen u prestižnom časopisu Nature Biotechnology

By admin on June 3, 2022 in Vesti
0

Dr Miljana Tanić, Viši naučni saradnik na Odeljenju eksperimentalne onkologije, Službe za naučno-istraživačku delatnost, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, je objavila kao prvi i korespondirajući autor rad „Comparison and imputation-aided integration of five commercial platforms for targeted DNA methylome analysis“ u časopisu vrhunskog svetskog ranga Nature Biotechnology sa impakt faktorom 54.908.

Link: https://www.nature.com/articles/s41587-022-01336-9

Naučnici sa IORS-a u saradnji sa grupom prof. Stefana Beka sa Univerzitetskog Koledža u Londonu (UCL Cancer Institute), su uradili sistematsko poređenje metoda za ciljano sekvenciranje DNK metilacije.

Metilacija DNK je epigenetička promena koja kontroliše ispoljavanje naših gena bez promene same DNK sekvence. Metilacija DNK je neophodna za razviće embriona i usmeravanje ćelija ka određenom tipu (npr. Mišićna ili nervna ćelija), i u mnogim bolestima poput karcinoma je izmenjena. Razumevanje prednosti i ograničenja metoda koje koristimo u laboratoriji za proučavanje DNK metilacije je od presudnog značaja za reproducibilna istražvanja. Ovaj rad predstavnja sveobuhvatan vodič istraživačima za izbor optimalne metode i pruža bioinformatičko rešenje za objedinjavanje podataka proisteklih iz različitih eksperimentalnih metoda.

Naučni rad je delom finansiran iz sredstava naučno-istraživačkog projekta PROMIS TRACEPIGEN (br. 6060876) finansiranim od strane Fonda za nauku R.Srbije i sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2011-2019/III-41026 i 451-03-68/2020-14/200043).