Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Epidemiologija i životna sredina – procedure

01 EPI Procedura za sprovodjenje higijene ruku

02 EPI Procedura za redovno pracenje i evaluaciju pravilnog sprovodjenja higijene ruku

03 EPI Procedura za sprovodjenje imunizacije

04 EPI Procedura preuzimanja, transporta, čuvanja i razduživanja vakcina

05 EPI Procedura dezinfekcije

06 EPI Procedura dezinsekcije i deratizacije

07 EPI Procedura čišćenja i dezinfekcije privremene kapele

08 EPI Procedura održavanja transportnog vozila

09 EPI Procedura sterilizacije

10 EPI Procedura sanitarnih pregleda

11 EPI Procedura korišćenja zaštitnih sredstava i zaštitne opreme

12 EPI Procedura za izolaciju pacijenta

13 EPI Procedura za upravljanje medicinskim otpadom

14 EPI Plan upravljavljanja medicinskim otpadom u Insitutu za onkologiju i radiologiju Srbije

15 EPI Procedura postupanja sa citostatskim otpadom

16 EPI Procedura postupanja sa farmaceutskim otpadom u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije

17 EPI Procedura postupanja sa hemijskim otpadom

18 EPI Procedura postupanja sa infektivnim medicinskim otpadom

19 EPI Procedura postupanja sa patoanatomskim otpadom

20 EPI Procedura o upotrebi i odlaganju oštrih predmeta

21 EPI Procedura razdvajanja ukrstanja prljavog i cistog puta u liftu

22 EPI Procedura u slučaju akcidentnih situacija

23 EPI Procedura u slučaju povrede oštrim predmetima

24 EPI Procedura u slučaju izlivanja citostatskog otpada

25 EPI Procedura u slučaju izlivanja formalina

26 EPI Procedura u slučaju izlivanja infektivnog medicinskog otpada

27 EPI Procedura u slučaju izlivanja krvi i telesnih tečnosti

STRAT 01 EPI Strategija za unapredjenje i održavanje higijene ruku

STRAT 02 EPI Stručno metodološko uputstvo za upravljanje medicinskim otpadom

U EPI 01 Upitnik za samoprocenu higijene ruku

U EPI 02 Uputstvo za higijensko pranje ruku

U EPI 03 Uputstvo za higijensku dezinfekciju ruku