Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Epidemiologija i životna sredina – procedure

01 Procedura za sprovodjenje higijene ruku

02 Procedura za redovno pracenje i evaluaciju pravilnog sprovodjenja higijene ruku

03 Procedura za sprovodjenje imunizacije

04 Procedura preuzimanja,transporta,cuvanja i razduzivanja vakcina

05 Procedura dezinfekcije

06 Procedura dezinsekcije i deratizacije

07 Procedura ciscenja i dezinfekcije privremene kapele

08 Procedura odrzavanja transportnog vozila

09 Procedura sterilizacije

10 Procedura sanitarnih pregleda

11 Procedura koriscenja zastitnih sredstava i zastitne opreme

12 Procedura za izolaciju pacijenta

13 Procedura za upravljanje medicinskim otpadom

14 Plan upravljavljanja medicinskim otpadom u Insitutu za onkologiju i radiologiju Srbije

15 Procedura postupanja sa citostatskim otpadom

16 Procedura postupanja sa farmaceutskim otpadom u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije

17 Procedura postupanja sa hemijskim otpadom

18 Procedura postupanja sa infektivnim medicinskim otpadom

19 Procedura postupanja sa patoanatomskim otpadom

20 Procedura o upotrebi i odlaganju oštrih predmeta

21 Procedura razdvajanja ukrstanja prljavog i cistog puta u liftu

22 Procedura u slucaju akcidentnih situacija

23 Procedura u slucaju povrede oštrim predmetima

24 Procedura u slucaju izlivanja citostatskog otpada

25 Procedura u slucaju izlivanja formaldehida

26 Procedura u slucaju izlivanja infektivnog medicinskog otpada

27 Procedura u slucaju izlivanja krvi i telesnih tecnosti

28 Procedura u slucaju izlivanja zive

STRAT 01 Strategija za unapredjenje i odrzavanje higijene ruku

STRAT 02 Strucno metodolosko uputstvo za upravljanje medicinskim otpadom

U 01 Upitnik za samoprocenu higijene ruku

U 02 Uputstvo za higijensko pranje ruku

U 03 Uputstvo za higijensku dezinfekciju ruku