Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Vodič za Institut

Водич за пацијенте

Института за онкологију и радиологију Србије

Светлана Ристић,Светлана Берат

Брошура је припремљена у склопу пројекта Института за онкологију и радиологију Србије „Знањем против рака“ под покровитељством Министарства здравља Републике Србије, програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“, пројекат 0008 – Подршка спровођењу нациоиналног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака“ у 2015. год.

Kliknite na brošuru za download

О водичу

Сврха водича за онколошке пацијенте је да пружи практичне информације и савете који ће омогућити лакше сналажење у институту и сис тему онколошке здравс твене заштите. Првенствено је намењен онколошким пацијентима и члановима њихових породица. Упознаћемо вас са организацијом института, службама, врстама прегледа који се могу обавити и облицима болничког лечења. Уз контакт податке и прецизна објашњења о заказивању термина за различите прегледе и тачном месту где се пацијенти упућују, сналажење на институту ће бити знатно олакшано.

Информације које следе дају одговоре на практична питања – где и како заказати одређени преглед, коме се обратити за помоћ, како поступати, чиме се унапређује квалитет здравствених услуга за онколошке пацијенте, али и утиче на правовремено укључивање у клиничко лечење.

Институт за онкологију и радиологију србије

Институт за онкологију и радиологију Србије је високоспецијали­зована здравствена институција терцијарног нивоа здравствене заштите, посвећена квалитетном пружању услуга и онколошкој здравственој заштити становништва, у складу са захтевима савре­ меног друштва. Институт има за циљ континуирано унапређење квалитета рада, које ће омогућити врхунску здравствену услугу, као и да својим радом допринесе смањењу броја оболелих, а живот пацијената учини што квалитетнијим.

Локација

Контакт

адреса: Пастерова 14, 11000 Београд, Србија
Телефон: 381(0) 11 2067 100381(0) 11 2067 100Факс: 381(0) 11 268 5300
И­мејл: kabinet@ncrc.ac.rsВеб­сајт: www.ncrc.ac.rs

Како доћи до института?

 1. ако долазите београдским јавним градским превозом (гсп) користите аутобуске линије 30, 31, 33, 39, 42, 47, 48, 59 и 78 и трамвајске линије 9, 10 и 14.
 2. ако долазите у београд аутобусом или возом, користите трамвајску линију број 9 (9а) до станице Карађорђев парк.
 3. са београдског аеродрома „никола тесла“ саобраћа аутобуска линија 72, од 5:20 до 00:00 часова, на свака 32 минута. Аутобус саобраћа до Зеленог венца, а на Теразијама, испред Хотела „Москва“, стаје аутобус 31, који има стајалиште на Карађорђевом парку, у близини Института. На располагању је и превоз „Ер Србије“ до Трга Славија, који саобраћа од 7:00 до 22:00 часа, а поласци су на сваки пун сат.
 4. Институт се налази у непосредној близини Трга Славија и Аутокоманде.
 5. Такси­стајалиште се налази испред улаза у зграду Института.

Паркирање

Институт још увек не поседује сопствено осигурано паркиралиште за пацијенте и пратњу, што треба имати у виду ради планирања времена доласка на прегледе. Уколико долазите сопственим аутомобилом, можете потражити паркинг место испред зграде или у некој од споредних улица. Наплата паркирања испред Института се врши од 7:00 до 17:00 часова, радним даном.

Улице у којима је од 17:00 часова бесплатно паркирање: Пастерова, Др Суботића, Делиградска (од Пастерове до Др Суботића). Суботом се врши контрола и наплата паркирања од 7:00 до 14:00 часова.

Паркирање се може платити:

 1. куповином картице код контролора;
 2. слањем СМС поруке на број 9113; порука садржи регистарску ознаку и број без размака и цртица (нпр. BG123KK); цена паркинга је 41 динар по сату;
 3. паркинг­карта за зелену зону се може купити на киоску штампе; попуњава се у складу са прецизним упутством које је истакнуто на полеђини и оставља на уочљивом месту у возилу, изнад волана.

Паркирање у зеленој зони може трајати највише три сата, па у складу са тим треба изабрати одговарајуће опције при уплати паркинга.

Путокази за лакше сналажење у згради института

На видним местима у згради поставили смо путоказе, како бисте лакше дошли до одређене клинике, службе, одељења. Ако и поред тога нисте сигурни како доћи до одредишта, молимо Вас да се обратите медицинској сестри ­ техничару, на шалтеру за информације, који се налази на самом улазу у зграду (телефон: 011/2067­147).

Сви прегледи, дијагностичке процедуре, пријем пацијената, посета саветовалиштима, као и подршка пацијентима у очувању квалитета живота, обављају се искључиво радним данима (понедељак – петак).

Прегледи које можете обавити у институту

У Институту за онкологију и радиологију Србије можете обавити: први преглед, контролни преглед и конзилијарни преглед.

Први преглед

Приликом доласка на први преглед пацијент мора да донесе сва потребна документа:

 1. оверену здравствену књижицу,
 2. упут лекара надлежног дома здравља (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом) и
 3. расположиву медицинску документацију о претходном лечењу (друга хронична обољења, алергије и др.).

На први преглед може доћи и пацијент лечен у другој здравственој установи, са одговарајућим извештајем лекара специјалисте. Било би пожељно доћи у пратњи члана породице, односно Вама блиске особе.

Ови прегледи се обављају у приземљу и на првом спрату Института.

Заказивање првих прегледа обавља се преко ИЗИС-а у домовима здравља.

Први преглед дојке

Први преглед дојке се заказује путем ИЗИС-а у дому здравља од стране изабраног лекара и телефона, позивом на број: 011/2067­147 или лично ­ на шалтеру за информације. Приликом заказивања потребно је имати оверену здравствену књижицу и упут. Преглед дојке се обавља у приземљу и на првом спрату, потребно је да жене старије од 50 година на преглед понесу мамографију не старију од 6 месеци, а жене млађе од 50 година ултразвук не старији од 6 месеци.

Остали први прегледи

Остали први прегледи се заказују путем ИЗИС-а у домовима здравља. Ови прегледи могу се обавити без заказивања искључиво код хитних стања. У зависности од локализације, ови прегледи се обављају у приземљу и на првом спрату.

Контролни преглед

Приликом доласка на контролни преглед, пацијент мора понети упут лекара надлежног дома здравља (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом) и одговарајућу медицинску документацију (отпусна листа, претходни извештај ординирајућег лекара Института и извештаји о различитим дијагностичким процедурама урађеним по налогу лекара).

Контролни преглед заказује лекар у амбуланти, по завршеном прегледу или приликом отпуста пацијента са стационарног (болничког) лечења. Ови прегледи се обављају у приземљу и на првом спрату.

Конзилијарни преглед

Конзилијум је скуп лекара различитих специјалности који су укључени у Ваше лечење. Они прегледају Вас, упознају се са Вашом медицинском документацијом и на основу тога доносе одлуку који је најбољи начин и којим редоследом ће тећи лечење. Присуство пацијента на конзилијуму је обавезно.

Конзилијум чини више лекара различитих специјалности: хирург, хемиотерапеут, радиотерапеут, радиолог дијагностичар и патолог (по потреби). Распоред рада лекара одређују директори клиника, у складу са месечним планом.

Врсте конзилијума:

 1. Конзилијум за дојку
 2. Гинеколошки конзилијум
 3. Конзилијум за штитну жлезду
 4. Конзилијум за дигестивни тракт
 5. Уролошки конзилијум
 6. Конзилијум за лимфоме
 7. Конзилијум за малигни меланом
 8. Конзилијум за плућа
 9. Конзилијум за непознату примарну локализацију
 10. Конзилијум за кожу и мека ткива
 11. Конзилијум за максилофацијалну регију

У Институту се одржава и Главни конзилијум, на који се пацијенти упућују на предлог редовног конзилијума, када за то постоје одређене медицинске индикације.

Поједини конзилијуми, као што су конзилијум за дојку, дигестивну регију, урологију, штитну жлезду и гинеколошку регију, одржавају се више пута у току недеље, док се остали одржавају само једном недељно.

Заказивање конзилијарног прегледа

Заказују се конзилијуми за: дојку, штитну жлезду, дигестивни тракт, гинеколошки и уролошки конзилијум.

Конзилијум заказује ординирајући лекар, у амбуланти, путем инстит у тског информационог система, осим гинеколошког конзилијума, који се заказује у гинеколошкој амбуланти, на првом спрату, након обављеног прегледа, понедељком и петком, од 7:00 до 13:00 часова.

Интервал чекања је од 7 до 10 дана, у хитним случајевима пацијент конзилијарни преглед обавља истог дана.

Све информације у вези са заказивањем и терминима одржавања конзилијума мог у се добити на телефон: 011/2067-­147, за гинеколошки конзилијум: 011/2067­-157.

Не заказују су конзилијуми за: лимфоме, малигни меланом, плућа, непознату примарну локализацију, кожу и мека ткива и максилофацијалну регију.

Потребна документација за конзилијарни преглед

Приликом доласка на конзилијарни преглед потребно је понети: упут лекара из надлежног дома здравља (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом), оверену здравствену књижицу и презентацију за конзилијум.

Презентација за конзилијум

Пацијенти који су прегледе започели у Институту, као и они који долазе из других установа (Београд и унутрашњост), упућују се у одговарајуће амбуланте на преглед ради презентације за одговарајући конзилијум. Амбуланте за преглед налазе се у приземљу и на првом спрату.

Презентација се може обавити у Институту, сваким радним даном, од 7:00 до 14:00 часова, а за оперисане пацијенте од 7:00 до 10.00 часова.

За презентацију за конзилијум, у зависности од локализације, а по претходном налогу ординирајућег лекара, потребно је донети одређену медицинску документацију: лабораторијске анализе (не старије од 7 дана), рендгенски (РТГ) снимак плућа (не старији од месец дана), мамографски снимак, УЗ (ултразвук) абдомена и мале карлице, патохистолошки налаз за оперисане пацијенте, без кога се не може обавити презентација конзилијуму и друго.

У институту се одржавају и конзилијум за непалпабилне лезије дојке и педијатријски конзилијум.

Конзилијум за непалпабилне лезије дојке

Конзилијум за непалпабилне лезије дојке (за промене у дојци откривене снимањем, које се не могу напипати клиничким прегледом) одржава се понедељком у 12:00 часова и средом од 11:00 часова, у просторијама Одељења за дијагностику болести дојке, у приземљу. Чланови конзилијума су два радиолога и хирург. Пацијенте на конзилијум упућују хирург и радиолог из Института или друге здравствене установе у којој се ради мамографски преглед. Конзилијум се обавезно заказује. Заказивање се може обавити лично или на број телефона: 011/2067­215.

Неопходно је понети следећу медицинску документацију:

 1. последњу мамографију, не старију од 6 месеци, штампану на филму, са извештајем радиолога;
 2. све старе мамографије, штампане на филму, са извештајем радиолога;
 3. ЦД са мамографијом (ако је издат пацијенту у матичној установи);
 4. налазе ултразвучних прегледа дојки, уколико је рађен УЗ;
 5. магнетну резонанцију дојки (снимци, извештаји), уколико је рађена;
 6. извештај онколога из Института или регионалног центра;
 7. потребну документацију о прегледима дојки, ако су рађени и
 8. извештај специјалисте о евентуалним хроничним болестима.

Неопходни су и оверен упут за конзилијум из дома здравља или регионалног медицинског центра, са оценом лекарске комисије, као и оверена здравствена књижица. Уколико се не достави наведена документација, конзилијум неће бити у могућности да донесе одлуку, па се цео пост упак одлаже до добијања документације.

Педијатриjски конзилијум

Педијатријски конзилијум се одржава сваке среде, у 10:00 часова, у просторијама Службе педијатријске онкологије, на четвртом спрату. Обавезни чланови конзилијума су педијатар онколог и радиолог из Инстит у та. Уколико је пацијент из Београда, ординирајући лекар долази у пратњи пацијента, а ако је пацијент из унутрашњости, ординирајући лекар шаље на конзилијум презентацију о досадашњем лечењу.

За конзилијум је неопходан оверен упут из дома здравља или регионалног медицинског центра, са оценом лекарске комисије, као и оверена здравствена књижица. Све информације у вези са радом овог конзилијума можете добити на број телефона: 011/2067­-408.

Након обављеног конзилијума (сваког од наведених) доноси се одлука о начину лечења која се издаје у три примерка, од којих се један даје пацијенту.

ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

Дијагностички прегледи који се могу обавити у Институту су: различите лабораторијске анализе и радиолошки дијагностички прегледи.

Радиолошки дијагностички прегледи

Радиолошки дијагностички прегледи се обављају у приземљу и су терену зграде Инстит у та. Пацијенте на преглед упућује радиолог Клинике за радиолошку онкологију и дијагностику, лекар Одељења за специјалистичке и консултативне прегледе или конзилијум. Пацијент на радиолошки дијагностички преглед може бити упућен и из друге установе. Мора имати упут лекара надлежног дома здравља (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом) и оверену здравствену књижицу.

Заказивање дијагностичких прегледа

Дијагностички прегледи се заказују на шалтерима дијагностике, у приземљу и сутерену зграде Института.

За заказивање је неопходан интерни упут за дијагностички преглед од лекара Института.

Ако је пацијент на преглед упућен из регионалне здравствене установе, доноси и упут из те установе, као и клинички извештај лекара специјалисте који тражи радиолошки преглед. Уколико је пацијент на преглед упућен са конзилијума, доноси и конзилијарну одлуку, не старију од шест месеци.

Mамографски преглед се заказује на шалтеру у приземљу, од 8:00 до 17:00 часова, са медицинском документацијом.

Ултразвучни прегледи се заказују код медицинске сестре/техничара у амбуланти у којој се обавља и УЗ преглед.

ЦТ прегледи (скенер) свих регија тела заказују се на шалтеру радиолошке дијагностике у сутерену зграде (у нивоу скенера), сваког радног дана, од 7:00 до 14:00 часова.

Прегледи магнетном резонанцом (нмр или мри) се заказују у посебно одређеним терминима:

а) нмр преглед абдомена (стомака), мале карлице ­ заказује се на шалтеру радиолошке дијагностике, у сутерену зграде, од 12:30 до 13:00 часова, уторком, четвртком и петком; за заказивање је надлежан ординирајући радиолог;

б) нмр преглед кичме, врата, цнс-а, главе – заказује се у просторијама НМР у сутерену зграде, од 12:30 до 13:00 часова, уторком и петком; за заказивање је надлежан ординирајући радиолог;

в) нмр преглед дојки – заказивање се врши у просторијама НМР у сутерену зграде, од 12:30 до 13:00 часова, уторком на шалтеру у сутерену зграде, а четвртком у просторији НМР;

г) нмр преглед меких ткива, коштаног система – заказивање се врши у лекарској соби у приземљу Института, од 12:30 до 13:00 часова, понедељком; за заказивање је надлежан ординирајући радиолог.

д) сцинтиграфија (костију, штитасте жлезде, пљувачне жлезде, паротиреоидеје и сцинтиграфија Ј 131) ­ заказивање се врши на шалтеру у просторијама нуклеарне медицине, између 8:00 и 13:00 часова, у сутерену зграде Института.

Упутства за припрему за дијагностичке прегледе можете наћи на сајту Института, као и у брошурама за пацијенте.

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ

Амбуланта за вађење крви се налази на првом спрату Института. Радно време: од 7:30 до 9:30 часова, за пацијенте из унутрашњости: од 11:00 до 11:30 часова и од 13:00 до 13:30 часова.

За лабораторијске анализе потребна је следећа документација: упут лекара надлежног дома здравља (за пацијенте који нису из Београда оверен од стране надлежне комисије, са оценом) и интерни упут Института, добијен при прегледу од ординирајућег лекара.

Пријем у институт

Отварање историје болести и заказивање пријема

Ако се након конзилијарног прегледа донесе одлука да се пацијент прими на лечење у Институт, пацијент се јавља на шалтер на првом спрату, где му се отвара историја болести (ако је пацијент дете историја болести се отвара и за старатеља) и издаје картон са бројем историје болести (розе картон).

На сајт у Инстит у та се може пратити Листа заказивања за пријем пацијената на стационарно (болничко) лечење, на којој су приказани иницијали пацијента, број историје болести и датум одржаног конзилијума (листа је направљена према одређеним локализацијама). Телеграм о пријему пацијент добија на кућну адресу, а по потреби се о пријему обавештава и путем телефона.

Психосоцијална подршка и рехабилитација пацијената – први разговор после конзилијума

Први разговор са пацијентом и породицом дефектолог обавља након донете конзилијарне одлуке о специфичном онколошком лечењу (хируршко лечење, хемиотерапија, радиотерапија…). На првом разговору спроводи се психосоцијална процена и планирају интервенције према потребама пацијента и чланова породице.

Заказивање разговора у саветовалишт у обавља се лично, у амбуланти у приземљу или путем телефона: 011/2067­-158.

Заказивање пријема у дневну болницу за хемиотерапију

Ако се након конзилијарног прегледа донесе одлука да се пацијент прими у Дневну болницу за хемиотерпију на конзилијарној одлуци ће бити обавештење о начину заказивања пријема (пацијент ће о датуму и времену пријема бити обавештен путем телеграма). Том приликом пацијент добија списак потребне медицинске документације за пријем (лабораторијске анализе, додатни дијагностички прегледи за пацијенте који претходно нису лечени у Институту и друго).

Заказивање пријема у дневну болницу за радиотерапију

На основу конзилијарне одлуке пацијент се јавља на шалтер на првом спрату, где му се отвара историја болести. Пацијент долази лично (у посебним ситуацијама чланови породице) да закаже први разговор, код радиолога који је присуствовао конзилијуму. Да би заказао разговор са радијационим онкологом, потребно је да понесе оверен упут за стационарно лечење (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом). Разговор се заказује на шалтеру Дневне болнице за радиотерапију Пастерова 12, сваког дана, од 08:00 до 13:00 часова. Телефон: 011/7350-678.

Након обављеног разговора, пацијенту се отвара радиотерапијска историја болести и заказује термин за планирање зрачне терапије. По завршеном поступку планирања, пацијент се позива за почетак зрачења.

Разговор и обрада за single-shoot по одлуци конзилијума заказује се на шалтеру дневне болнице за радиотерапију Пастерова 14 у сутерену, сваког дана од 08:00 до 13:00 часова. Телефон: 011/2067-400. Потребно је да пацијент понесе оверен упут за стационарно лечење (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом).

Заказивање пријема у дневни хируршки блок

Заказивање пријема у Дневни хируршки блок врши се у просторији Дневног хируршког блока, у приземљу. Пацијент лично заказује пријем за оперативни захват у локалној анестезији, по завршеном конзилијуму. Том приликом добија формулар са подацима, као и списак потребне медицинске документације за пријем. Све информације у вези са пријемом можете добити на шалтеру за информације или на број телефона: 011/2067­-147.

Пријем на стационарно (болничко) лечење регуларни пријем

Пацијент се на основу конзилијарне одлуке на пријем јавља у Институт по добијеном телеграму или позиву, са адекватно овереним упутом за стационарно лечење (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом) и овереном здравственом књижицом. Уколико пацијент није у могућности да обезбеди упут до датума пријема, потребно је да се јави ради одлагања термина за лечење, на број телефона: 011/2067-­121.

На дан пријема пацијент се јавља у амбуланту за пријем на првом спрату. Време пријема на Клинику за медикалну онкологију и Клинику за радиолошку онкологију и дијагностику је између 7:00 и 8:00 часова, а на Клинику за онколошку хирургију у 8:00 часова.

Потребно је понети:

 1. све лабораторијске и остале налазе (снимци, извештаји и др.) који су тражени за конзилијарни преглед;
 2. за пријем ради операције потребно је понети и резултате крви, РТГ плућа и сагласност лекара интернисте за примену опште анестезије, као и расположиву медицинску документацију о претходном лечењу (друга хронична обољења, алергије и др.).

Препорука је да пацијент понесе: пиџаму, папуче, средства за личну хигијену, пешкир, баде мантил и лекове које узима због других хроничних болести. Било би пожељно доћи у пратњи члана породице или Вама друге блиске особе. Ако је пацијент дете и прима се на Службу педијатријске онкологије, долази у пратњи старатеља.

Пријем на лечење у дневне болнице

Дневна болница за хемиотерапију

Пацијент се на основу конзилијарне одлуке за пријем јавља у Дневну болницу за хемиотерапију, која се налази на првом спрату, са адекватно овереним упутом за стационарно лечење (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом) и документацијом која је тражена приликом заказивања.

Дневна болница за радиотерапију

Дан пре отпочињања радиотерапијског режима (зрачење) пацијент се обавештава о пријему. Пацијент долази у Институт и започиње терапију на одређеном зрачном апарату у сутерену Института.

Дневни хируршки блок

Пацијент се на основу конзилијарне одлуке за пријем јавља у Дневни хируршки блок, који се налази у приземљу, са адекватно овереним упутом, здравственом књижицом и документацијом која је тражена приликом заказивања. Када је у питању оперативни захват у општој анестезији, пацијент доноси упут за стационарно лечење, а када је у питању хируршки захват у локалној анестезији, пацијент доноси упу т лекара над лежног дома здравља (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом).

Ако пацијент долази на пријем због оперативног захвата у општој анестезији, потребно је да се дан пре пријема јави у анестезиолошку амбуланту на првом спрату, како би обавио анестезиолошки преглед. За анестезиолошки преглед потребно је понети: РТГ (рендгенски) снимак плућа, ЕКГ са интернистичким прегледом и лабораторијске анализе.

Информисани пристанак

Пацијент приликом пријема (на стационарно лечење или на лечење у дневне болнице) потписује информисани пристанак, којим потврђује да је обавештен, да је разумео обавештење и да даје пристанак на предложене мере лечења и дијагностике. У сваком моменту пацијент има право да одбије предложену медицинску меру, а здравствени радник дужан је да укаже на последице такве одлуке.

Правилник о кућном реду

У коришћењу здравствене заштите у Институту сви пацијенти су једнаки. Смештај пацијента примљеног на стационарно лечење на одељењу и у собама врши се искључиво по медицинским критеријумима. Пацијент примљен на стационарно лечење не може утицати на избор собе у коју ће бити смештен.

За време лечења у Институту пацијент се придржава прописаног кућног реда, који подразумева:

 1. очување мира и тишине у болесничким собама и другим просторијама у кругу Института;
 2. чување имовине Института;
 3. правилно отклањање отпадака;
 4. не одобрава се вешање и сушење рубља у собама, по прозорима, радијаторима и слично;
 5. забрањено је уношење и употреба алкохола и психоактивних супстанци;
 6. забрањено је уношење ватреног оружја, коцкање и пушење.

Пацијенти су дужни да се коректно опходе према здравственим радницима, здравственим сарадницима и другим запосленима у Институту.

Врсту оброка ­ дијету одређује надлежни доктор медицине. Израду јеловника и одређивање квалитативног и квантитативног састава оброка врши виши дијететичар ­ нутрициониста. Припремање хране за пацијенте врши се у производној кухињи Института.

Храна се пацијентима дели у болесничким собама, по следећем распореду:

 1. доручак: 7:30 ­ 8:30
 2. ручак: 12:30 ­ 13:30
 3. вечера: 18:00 ­ 19:00

Посете пацијентима

Понедељком, уторком, средом, петком и суботом: 15:00 – 16:00 часова четвртком, недељом и државним празником: 14:00 – 16:00 часова.

Надлежни доктор може у оправданим случајевима посете одобрити и у друго време. Храну намењену пацијентима такође прво мора одобрити надлежни лекар.

Посетиоци су дужни да пазе на чистоћу, ред и мир док се налазе у Институту.

Забрањено је:

 1. пушење
 2. бацање отпадака
 3. узимање алкохола
 4. уношење ватреног оружја
 5. седење на болничким креветима
 6. вика, изазивање свађе и нереда.

На предлог епидемиолога и санитарне инспекције, могу се повремено забранити посете на свим одељењима. Одлуку о забрани доноси директор Института.

Обавештење о стању здравља пацијента даје се породици сваког дана, усмено или у изузетним случајевима ­ телефоном. Обавештење даје надлежни доктор медицине, односно дежурни доктор медицине или медицинска сестра ­ техничар, по одобрењу надлежног доктора медицине.

Права пацијената

У складу са основним људским правима и вреднос тима у здравственој заштити, пацијент има право да буде информисан о:

 1. дијагнози и прогнози болести;
 2. кратком опису, циљу и користи од предложене медицинске мере, трајању и могућим последицама предузимања, односно непредузимања предложене мере;
 3. врсти и вероватноћи мог ућих ризика, болним и другим споредним или трајним последицама;
 4. алтернативним методама лечења;
 5. могућим променама стања после предузимања предложене медицинске мере, као и могућим нужним променама у начину живота;
 6. дејству лекова и могућим споредним последицама.

Пацијент има право увида у своју медицинску документацију. Ако је пацијент малолетно лице, право увида у документацију имају родитељи, старатељ или законски заступник. Обавештења правним лицима се дају само уз одобрење или по налогу суда.

Захтев за увид у медицинску документацију

Захтев за приступ, увид и добијање копије медицинске документације може поднети пацијент, блиски рођаци (уколико је пацијент преминуо) или правно лице ­ суд (Закон о правима пацијената, „Сл. гласник РС“, бр. 45/13). Захтев се подноси надлежном лицу (повереник за информације од јавног значаја), у писаној форми. У изузетним ситуацијама (уколико је пацијент из здравствених разлога или неких других личних разлога спречен да лично дође), а због хитности и економичности, омогућено је подношење захтева телефонским путем (о чему одговорно лице пише напомену у писаној форми).

Брошуру о правима пацијената коју је издало Министарство здравља Србије можете преузети са сајта Института (www.ncrc.ac.rs ).

Жалбе, похвале и предлози

Жалбе, похвале и предлоге пацијената особље је увек спремно да саслуша и предузме потребне мере. Ако желите да своје мишљење доставите у писаном облику, на располагању су Вам сандучићи, постављени за те намене у Институту. Похвале и друге утиске пре одласка кући можете написати у Књигу утисака, коју ћете добити од медицинске сестре ­ техничара. Уколико имате неку сугестију или предлог, можете их упутити и на мејл адресу: kabinet@ncrc.ac.rs .

Отпуст пацијената

Отпуст пацијента врши се када је лечење завршено, када пацијента треба превести у другу здравствену установу због даљег лечења или када то захтева пацијент, односно родитељ, усвојитељ или старатељ, ако је пацијент малолетно лице или лице лишено пословне способности. Приликом отпуста са лечења пацијенту се обавезно уручује отпусна листа, која садржи датум, податке о идентитету болесника, почетку и завршетку лечења, закључну дијагнозу, лабораторијске и остале претраге при доласку и одласку, као и терапију, уколико је она услов за даље лечење.

Пацијент се може отпустити са лечења и због непридржавања начина лечења, због непридржавања одредби кућног реда, због поступака, односно понашања који онемогућавају правилно указивање медицинске помоћи другим болесницима, али све под условом да је претходно упозорен.

У случају да пацијент на стационарном (болничком) лечењу захтева да прекине лечење, и поред упозорења надлежног доктора медицине на могуће последице такве одлуке, дужан је да о томе да писмену изјаву.

Саветовалишта у институту

У Институту постоје два саветовалишта: Саветовалиште за психосоцијалну подршк у и рехабилитацију и Генетичко саветовалиште.

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПСИХОСОЦИЈАЛНУ ПОДРШКУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

У Институту је психосоцијална подршка и рехабилитација важна компонента бриге и опоравка пацијената и породице. У Саветовалишту Института раде стручњаци различитих профила (дефектолог, психолог, социјални радник, физиотерапеу т, медицинска сестра, као и повремени сарадници ­ нутрициониста и лекари различитих специјалности), који пружају психосоцијалну подршку и рехабилитацију пацијентима и њиховим ближњима, од постављања дијагнозе малигног обољења, током терапије, приликом редовних контрола, када изостаје успех у лечењу, у метастатској и терминаланој фази болести.

Након доношења конзи лијарне од луке о специфичном онколошком лечењу, пацијентима се саветује како да се носе с болешћу, упознају се са потенцијалним компликацијама и понашањем током лечења (како да се хране, одржавају хигијену, правилно вежбају, одмарају, креативно користе слободно време, суоче са страховима везаним за болест и другим непријатним психолошким реакцијама током лечења), остваре права из области социјалног осигурања и укључе у рад удружења пацијената.

Поред индивидуалног разговора, подршка пацијентима и њиховим ближњима пружа се и радом у групи, организовањем радионица, популарним предавањима и трибинама.

Заказивање разговора у Саветовалишт у обавља се лично, у амбуланти која се налази у приземљу или пу тем телефона: 011/2067­158.

Приликом доласка на разговор потребно је имати: оверену здравствену књижицу, упут лекара надлежног дома здравља (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом) и конзилијарну одлуку или последњи извештај ординирајућег лекара.

Програм едукације и подршке “Верујем у живот“

У Институту оболели могу добити подршку и укључивањем у групни програм едукације и подршке под називом “Верујем у живот“. Основни циљ овог програма је да се демистификује малигна болест, пруже праве информације о болести и лечењу, као и да се пацијенти међусобно боље упознају и размене искуства.

Током предавања пацијенти сазнају како се дијагностикује и лечи малигна болест, упознају се са правилним принципима исхране, очекиваним психолошким реакцијама, рехабилитацијом, изворима подршке у друштву, алтернативним и комплементарним методама, клиничким испитивањима у онкологији и другим областима од значаја за правилан третман малигне болести.

Предавања се одржавају у поподневним часовима, како би могли присуствовати и чланови породица оболелих, а предвиђено је да се ради у групама од 16 до 20 људи.

Сви заинтересовани пацијенти и чланови породица који желе да се укључе у групни програм едукације и подршке “Верујем у живот“, могу се обратити Саветовалишту Института, на телефон: 011/2067­158 или на мејл адресу: savetovaliste@ncrc.ac.rs .

Генетичко саветовалиште

Циљ рада Генетичког саветовалишта је да омогући препознавање особа које су под ризиком за наследни канцер, као и адeкватан медицински приступ особама код којих су детектовани генски маркери за наследну болест. С обзиром да се за сада у Институту детект ује наследна предиспозиција за канцерски синдром дојке и јајника, у саветовалишту се могу добити информације о његовом настанку.

Пре­тест саветовање и лабораторијска детекција мутација везани су за Одељење за експерименталну онкологију. У Генетичком саветовалишт у се може добити Упутство за прикупљање података неопходних за пре-тест саветовање. У оквиру пре­ тест саветовања се процењује ризик за наследну болест на основу података из личне и породичне историје болести. Све информације у вези са радом Генетичког саветовалишта можете добити на телефон: 011/2067­288.

Подршка пацијенту и породици да се очува квалитет живота упркос болести и лечењу

У Институту постоји Тим за супортивну онкологију (енгл. support, подршка) састављен од лекара, медицинских сестара, психолога, фармацеута, а по потреби дефектолога и социјалног радника. Тим ради у оквиру Одсека интензивне онколошке неге Клинике за медикалну онкологију, али пружа консултације на свим клиникама Института.

Поред стационарног лечења и консултација мобилног тима у Институту, пацијентима оболелим од малигне болести доступан је и амбулантни сервис за лечење канцерског бола и других симптома који прате малигну болест.

У амбуланти за бол и друге симптоме лече се пацијенти Института, на основу захтева лекара Института за консултацију. Институт пружа услугу само својим пацијентима. Пацијенти са болом као најважнијим симптомом, који су приказани конзилијуму и за које је донета одлука за симптоматску/супортивну терапију, могу добити хитну услугу лечења бола, ако то конзилијум предлаже. Услуге лечења бола не пружају се на захтев породице.

За пацијенте који нису у стању да дођу у Институт обавезан је извештај надлежног лекара Института или извештај лекара службе кућног лечења који је претходно прегледао пацијента.

Амбуланта за бол ради понедељком, уторком, средом и петком, од 10 до 13 часова и четвртком од 12 до 13 часова. Преглед у амбуланти може се заказати лично или на број телефона: 011/2067-­105.

Приликом доласка у Амбуланту за бол потребно је понети: упут лекара надлежног дома здравља (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом), оверену здравствену књижицу и медицинску документацију.

Информације из области здравља

Вести и здравље – Библиотека Института

Библиотека Института нуди велики избор књига и популарне белетристике, али и књиге и онлајн информације о малигним болестима, као и друге најновије вести из области здравља. Пронађите одговоре на ваша питања и будите информисани о најновијим дешавањима у овој области.

Извори подршке у друштву

Подршка институција и професионалаца

 1. Саветовалиште за психосоцијалну подршку и рехабилитацију ­ у Институту: 011/2067­158, savetovaliste@ncrc.ac.rs
 2. Друштво Србије за борбу против рака ­ у Институту: 011/2067­151, www.serbiancancer.org
 3. Друштво Србије за борбу против рака ­ у Институту, отворена телефонска линија: 011/2686­266
 4. BELhospis ­ Центар за палијативно збрињавање и палијативну медицину: 011/3343­311, 011/3038­074, www.belhospice.org, office@belhospice.org

Удружења пацијената

 1. Удружење грађана за борбу против рака јајника „Проговори“, www.progovori.rs
 2. Удружење жена оболелих и лечених од рака дојке „Будимо заједно“, www.budimozajedno.rs
 3. Удружење пацијената оболелих од рака дебелог црева и јетре, www.udruzenjecrc.rs
 4. Национално инвалидско удружење ­ ИЛКО Србије, www.ilco.org.rs
 5. Удружење пацијената са ретким туморима ­ УПРТ, www.uprt.org.rs
 6. Удружење „Звончица“ ­ Удружење родитеља деце оболеле од малигних болести, www.zvoncica.org.rs
 7. Удружење НУРДОР (родитељи и пријатељи деце лечене од рака), www.nurdor.org
 8. Удружење оболелих од линфома “ЛИПА”, www.lipa.org.rs
 9. Удружење ларингектомисаних пацијената Србије, www.ulps.rs
 10. Европска коалиција против рака дојке “EUROPA DONNA”, www.europadonna.org.rs

Корисни линкови

 1. http://onkonet.rs/
 2. http://www.stetoskop.info/Maligne­bolesti­i­tumori­s2­c37­sicknesses.htm
 3. www.belhospice.org
 4. www.carcinoid.org
 5. American Cancer Society, www.cancer.org
 6. Breast Cancer Information, www.breastcancer.org
 7. Cancer.Net, www.cancer.net
 8. Mayo Clinic, www.mayoclinic.org
 9. National Institutes of Health, www.nih.gov