Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

„Značaj i uloga radiološkog tehničara u radioterapijskom tretmanu dece – važnost pozicioniranja i imobilizacije“