Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Stav stručnjaka IORS-а o upotrebi marihuane kod onkoloških pacijenata

By admin on January 30, 2015 in Vesti
0
0

SAOPŠTENJE

Stav stručnjaka IORS

o upotrebi marihuane kod onkoloških pacijenata

Iako prvi zapisi o korišćenju marihuane u medicinske svrhe datiraju još od pre 3000 godina, medicinska upotreba ove biljke (Cannabis sativa) je ograničena jer njeni različiti delovi sadrže različite količine brojnih aktivnih supstanci čije je efekte teško predvideti.

 Upotreba cele, sirove biljke uključujući i ulje marihuane i hašiša (koncentrat marihuane) u medicinske svrhe nije odobreno u evropskim zemljama kao ni od strane Američke agencije za hranu i lekove (Food and Drug Administration, USA).

 U zvaničnoj upotrebi u SAD, Kanadi i delu Evrope su dva fitokanabinoida izdvojena iz biljke (dronabinol, kanabidiol) i sintetski lek (nabilon) koji sadrže aktivne komponenete marihuane i u upotrebi su za kontrolu  mučnine i povraćanja nakon hemioterapije kao i smanjenje bola kod onkoloških pacijenata kada ove tegobe ne reaguju na konvencionalne lekove.

Navedene aktivne komponente maruhuane manje su efikasne i lošije se podnose u odnosu na savremene lekove u lečenju bola i mučnine kod obolelih od raka.

Lečenje kancerskog bola 

Kanabinoidi ili inhalirana marihuana NE MOGU DA ZAMENE konvencionalne lekove protiv kancerskog bola.

Istraživano je da li kanabinoidi mogu da se DODAJU uz lekove protiv kancerskog bola  u lečenju pacijenata sa odmaklom malignom bolešću. Sprej koji se nanosi na sluzokozu usne duplje a sadrzi dronabinol (THC) u kombinaciji sa kanabidiolom (CBD) ispitivan je u randomizovanom istraživanju kod pacijenata sa rezistentnim kancerskim bolom (bolom koji nije bio pod kontrolom uprkos optimalnoj primeni najboljih lekova protiv bola). Kontrolna grupa primala je placebo. Sprej je bio delotvoran,  iako je njegov učinak bio skroman (potrebno je bilo lečiti 5-9 pacijenata da bi se kod jednog dobilo klinički značajno smanjenje bola za 30%). Ovaj lek je registrovan u nekim zemljama kao dodatna terapija uz konvencionalne analgetike u strogo odabranim slučajevima rezistentnog bola (bola koji se održava uprkos optimalnoj primeni opioida i ko-analgetika).

Sam dronabinol  (THC) nije delotvoran u lečenju kancerskog bola i ne preporučuje se u ovoj indikaciji.

O dejstvu inhalirane marihuane kod pacijenata sa rezistetnim kancerskim bolom nema odgovarajućih, kontrolisanih istraživanja i ona se u ovoj indikaciji ne preporučuje.

Prevencija i lečenje mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom ili odmaklom malignom bolešću 

Sintetički kanabinoidi ili inhalirana marihuana ne mogu da zamene postojeće lekove protiv mučnine i povraćanja (tzv. antiemetike).

Primena sintetičkih kanabinoida (nabilon) protiv mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom je istraživana i nema dokaza da su sintetiki kanabinoidi delotvorniji i/ili da se bolje podnose od lekova koje već primenjujemo.

U vodičima za prevenciju i lečenje mučnine i povraćanja posle hemioterapije ili radioterapije upotreba sintetičkih kanabinoida ili inhalirane marihuane se ne preporučuje.

Takodje se upotreba marihuane ne preporučuje ni u lečenju mučnine i povraćanja kao simptoma odmakle maligne bolesti.

Antitumorsko delovanje

Uloga marihuane i njenih komponenti u lečenju obolelih od tumora nije adekvatno istraživana kontrolisanim randomizovanim kliničkim studijama te su zbog toga sve tvrdnje da je marihuana delotvorna u lečenju maligne bolesti neutemeljene.

Primena marihuane kao zamene za onkološko lečenje i odlaganje onkološkog lečenja mogu imati ozbiljne posledice po zdravlje i tok bolesti.

Takođe, potpuna je nepoznanica kakva je interakcija (međusobno delovanje) ovih supstanci sa antineoplastičnim i drugim lekovima.

Upotreba marihuane kao faktor rizika za rak

Rezultati istraživanja ukazuju na to da pušenje marihuane, slično pušenju cigareta, povećava rizik za rak pluća i rak mokraćne bešike dok veza između upotrebe marihuane i tumora glave i vrata nije potvrđena.

ZAKLJUČAK

Stručnjaci Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije pacijentima obolelim od malignih bolesti ne preporučuju upotrebu marihuane (cele sirove biljke, ulja marihuane ili hašiša) za lečenje maligne bolesti, njenih simptoma ili toksičnosti onkološkog lečenja.

About the Author

adminView all posts by admin

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*