Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Nova zvanja na IORS-u

By Tina on July 20, 2016 in Vesti
0
3

Doktorske disertacije:

Asist. mr sc. med. Marko Buta je dana 15.07.2016. odbranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod nazivom: „Рrognostički značaj klasičnih i molekularnih biomarkera ranog karcinoma dojke u praćenju toka bolesti“ pred Komisijom u sastavu: Prof dr Zorica Milošević, Doc. dr Marina Nikitović, N. Savetnik dr Zorka Milovanović, Prof. Dr Radan Džodić, mentor i N. Saradnik dr Milan Markićević komentor.

Dr Vesna Stanković je 18.07.2016. odbranila doktorsku disertaciju ”Prediktivni značaj individualnih i kliničkih karakteristika osoba sa adenokarcinomom prostate na rizik za nastanak akutne i kasne toksičnosti nakon zračne terapije”, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pred Komisijom za ocenu završene doktorske disertacije u sastavu: Prof. dr Zoran Džamić, Prof. dr Đorđije Šaranović, VNS dr Radmila Janković i mentorom Doc. dr Marinom Nikitović.

Specijalistički ispiti:

Dr Jelena Dimitrijević, položila specijalistički ispit 28.06.2016.godine i dodeljen joj je stručni naziv specijalista interne medicine;

Dr Vladimir Nikolić, položio specijalistički ispit 04.07.2016.godine i dodeljen mu je stručni naziv specijalista interne medicine;

Dr Dragica Gržetić, položila specijalistički ispit 29.06.2016.godine i dodeljen joj je stručni naziv specijaliste radiologije;

Dr Snježana Bogićević, položila specijalistički ispit 30.06.2016.godine i dodeljen joj je stručni naziv specijaliste radiologije;

Dr Ivana Petković, položila specijalistički ispit 04.07.2016.godine i dodeljen joj je stručni naziv specijaliste radiologije.

Specijalističke akademske studije (SAS) su uspešno završile odbranom Završnog akademskog specijalističkog rada:

Dr Katarina Obradović
Tema: Savremene radioterapijske tehnike u lečenju karcinoma prostate
Datum odbrane: 06.06.2016.
Mentor: Doc dr Marina Nikitović
Komisija:
Doc. dr Vesna Plešinac-Karapandžić (predsednik)
Doc. dr Đorđe Nale
Doc. dr Marina Nikitović; i

Dr Marija Popović-Vuković
Tema: „Savremeni terapijski pristupi u lečenju meduloblastoma dečjeg uzrasta“
Datum odbrane: 13.07.2016.
Mentor: Doc dr Marina Nikitović
Komisija:
Prof. dr D. Grujičić (predsednik)
Prof. dr M. Skender-Gazibara
Doc. dr Marina Nikitović

Čestitamo svim novim nosiocima zvanja i njihovim mentorima.

About the Author

TinaView all posts by Tina

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*