Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Izveštaj sa tribine „Radioterapija kod osoba obolelih od raka“

By admin on May 30, 2019 in Vesti
0
0

U utorak, 28. maja, u 16 časova u amfiteatru Instituta za onkologiju i radiologiju (IORS), ulica Pasterova 14 u Beogradu, održana je tribina“ Radioterapija kod  osoba obolelih  od raka“.

Predavači su pacijentima i članovima porodice predstavili sledeće teme:

  • Radioterapija – dr sci med. Ivana Inić, IORS
  • Nove  radioterapijske metode – gama nož, iks nož,  dr sci. med. dr Biljana Šeha, načelnik Iks noža, Klinike za onkoneurohirurgiju KCS
  • Neželjeni efekti radioterapije – Jasmina Paunković, VMS iz IORS-a

Moderator je bila dr sc def. Svetlana Berat koja je predstavala organizatore tribine –

Radnu grupu za podršku pacijentima i Odeljenje za obrazovanje i rehabilitaciju Instituta (Savetovalište).

Predavanju su prisustvovali i predstavnici udruženja pacijenata i Radne grupe za podršku pacijentima Instituta.

Prisutni su imali priliku da čuju šta je radioterapija, kome je namenjena, koje je pravo vreme za otpočinjanje lečenja  radioterapijom, koje se metode koriste u zračenju i za koje lokalizacije bolesti, kako se vrši planiranje, koji se neželjeni efekti mogu javiti i načini njihovog zbrinjavanja, kao i druga pitanja koja nose sa sobom nedoumice i zablude. Nakon predavanja, pacijenti i članovi porodica su potavljali pitanja predavačima i razmenjivali iskustva vezana za radioterapiju.

Pacijenti su dobili i materijal:

  • brošure Instituta: „Radioterapija – Uputstvo za pacijente na zračnoj terapiji“ i „Zračna terapija tumora ženskih genitalnih organa – Uputstvo za pacijente“
  • ponuđena im je mogućnost da se uključe u Program edukacije i podrške za pacijente i porodicu pod nazivom:“Verujem u život“;  Kratke psihoterapijske radionice; Program odvikavanja od pušenja
  • ponuđen im je spisak udruženja  pacijenata u koje mogu da se uključe
  • pruženi telefoni izvora podrške od strane institucija i profesionalaca (savetovališta, otvorene linije Društva za borbu protiv raka, BELhospis…)
  • kao izvor informacija preporučene su i druge brošure koje su pisali stručnjaci Instituta, a koje su dostupne na sajtu Instituta

Radna grupa za podršku pacijentima formirana je 2007.godine i čine je onkološki pacijenti, predstavnici različitih udruženja pacijenata i stručnjaci Instituta. Ciljevi Radne grupe su  unapređenje položaja pacijenata u Institutu i zdravstvenom sistemu, poboljšanje komunikacije sa zdravstvenim radnicima i unapređenje kvaliteta lečenja i života obolelih. Ove ciljeve Radna grupa ostvaruje kroz informisanje pacijenata o malignim oboljenjima, lečenju, rehabilitaciji, palijativnom zbrinjavanju i prevenciji malignih oboljenja, kroz jačanje društvene osetljivosti za onkološke pacijente, njihove probleme i kroz zalaganje za bolje uslova za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju onkoloških bolesnika.

U Institutu u okviru Savetovališta rade stručnjaci različitih profila (defektolog, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, medicinska sestra, kao i lekari različitih specijalnosti) koji već dvadeset godina pružaju veliku podršku pacijentima i članovima njihovih porodica kroz multidisciplinarni pristup.

Svi zainteresovani mogu da zakažu termin lično na tel.011/2067-158 ili da kontaktiraju mejlom savetovaliste@ncrc.ac.rs

 

29.05.2019.                                                                           dr sci def. Svetlana Berat

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*