Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Izveštaj sa Šestog kongresa Srpskog društva istraživača raka i interaktivnog treninga u okviru Horizont Evropa projekta STEPUPIORS – 101079217

By admin on November 22, 2023 in Vesti
0

Šesti kongres Srpskog društva istraživača raka (SDIR-6) sa međunarodnim učešćem “Kroz saradnju do inovacija u istraživanju raka” je održan u periodu 2. do 4. oktobra 2023. godine u Beogradu u hotelu Royal Inn. Na kongresu je učestvovalo ukupno 124 učesnika iz Srbije i 13 stranih zemalja: Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Grčke, Turske, Holandije, Italije, Portugalije, Austrije, Nemačke, Velike Britanije, Rusije i Čilea. Kongres je otvorila predsednica Upravnog odbora SDIR-a, dr Milena Čavić, a prisutnim učesnicima su se obratili i ministarka zdravlja Republike Srbije, prof. dr Danica Grujičić, predstavnica Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, dr Marina Soković, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, doc. dr Milan Žegarac, predstavnik Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, dr Momir Paunović i vršilac dužnosti direktora Centra za promociju nauke, dr Marjana Brkić.

Poseban kuriozitet ovogodišnjeg kongresa su bila plenarna predavanja predsednika Evropske asocijacije za istraživanje raka (EACR), profesora Rene Bernardsa i članice upravnog odbora EACR-a Chiare Ambrogio, koji su privukli veliku pažnju učesnika i značajno doprineli naučnom kvalitetu samog kongresa, kao i ugledu našeg nacionalnog društva.

Svi apstrakti su štampani u okviru prvog broja novopokrenutog zvaničnog časopisa SDIR-a Oncology Insights.

Prvu nagradu za najbolji apstrakt/poster je osvojila dr Jelena Knežević iz Instituta “Ruđer Bošković“ iz Zagreba, Hrvatska, sa apstraktom pod nazivom “Transcriptomic profiling of the early-stage squamous cell lung cancer”. Drugu nagradu je osvojila Kristina Živić, student doktorskih studija iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije sa apstraktom “Characterization of heterogeneity of cancer-associated fibroblasts isolated from PDAC patients”. Treću nagradu je osvojio dr Guillaume Medard iz National & Kapodistrian University of Athens, Grčka sa apstraktom “Amassing a treasure trove for drug repurposing using chemoproteomics”.

SDIR-sponzorisanu nagradu u kategoriji studenata doktorskih studija dobila je Aleksandra Stanojević, student doktorskih studija iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije za poster pod nazivom “Detection of viral proteins in locally advanced rectal cancer patient samples by mass spectrometry – predictive potential for response to neoadjuvant chemoradiotherapy”.

U okvir SDIR-6 kongresa, kao satelitski simpozijum održan je Trening o upravljanju bespovratnim sredstvima u okviru Horizont Evropa projekta STEPUPIORS – 101079217, kojim rukovodi naš Institut. Predavači iz partnerskih institucija iz Grčke, Holandije i Španije i 68 učesnika iz 12 naučno-istraživačkih institucija iz Srbije su razmenili znanja i iskustva vezana za upravljanje evropskim i nacionalnim projektima. Diskusije su podstakle članove našeg Instituta i šire naučne zajednice da aktivnije učestvuju u konkurisanju za projekte čime se podstiče izvrsnost nauke u Srbiji.

STEPUPIORS Annual Project Meeting

Organizaciju SDIR6 kongresa podržali su: Evropsko udruženje za istraživanje raka (EACR), Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Centar za promociju nauke, Turistička organizacija Srbije i Turistička organizacija Beograda.

About the Author

adminView all posts by admin