Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

IZVEŠTAJ SA 13. FORUMA ZA ONKOLOŠKE PACIJENTE

By admin on November 15, 2019 in Vesti
0

U četvrtak, 07. novembra u 16. časova, pred punim amfiteatrom Instituta za onkologiju i radiologiju, održan je 13. Forum za pacijente i porodicu pod nazivom „Ishrana i način života kod osoba obolelih od raka“.  Forum se već  trinaesti put održava u okviru Kancerološke nedelje, najvećeg nacionalnog skupa lekara i Simpozijuma medicinskih sestara – tehničara onkoloških institucija RS. Forumu su prisustvovali pacijenti i njihovi bližnji.
Forum je otvorila dr sci med dr Ana Jovićević, predsednica Radne grupe za podršku pacijentima, a dr sc. def. Svetlana Berat je predstavila neke od aktivnosti RG grupe i Savetovališta u Institutu. Istakla je da prave informacije i podrška stručnjaka Savetovališta (defektologa, psihologa, socijalnog radnika,fizioterapeuta, lekara i medicinskih sestara) od samog saznanja o dijagnozi malignog oboljenja, u toku lečenja pa do ishoda značajno mogu da unaprede kvalitet života i pomognu pacijentu i porodici da nauče kako da žive uz maligno oboljenje. Predstavila je i grupne programe koji održavaju u Institutu: Program odvikavanja od pušenja; Kratke psihoterapijske radionice; Seminar za edukaciju pacijenata i porodice.  Pozvala je sve zainteresovane da se uključe u neki od navedenih programa na telefon Savetovališta 011/2067-158.

Prof. dr Jorga je upoznala je prisutne sa principima pravilne ishrane kako tokom onkološkog lečenja, tako i nakon završenog lečenja. Istakla je ulogu zdravstveno bezbedne ishrane,  način kombinovanja namirnica tokom obroka a tokom diskusije ukazala na zablude vezane za konzumiranje mesa, jaja i mlečnih proizvoda. Ukazala je i na štetnost različitih vrsta alternativne ishrane tokom i nakon onkološkog lečenja.

Forum su organizovali Radna grupa za podršku pacijentima Instituta i Odeljenje za obrazovanje i rehabilitaciju Instituta, popularno među pacijentima kao Savetovalište.

Pacijenti su upoznati da prate na sajtu Instituta aktivnosti Radne grupe za podršku pacijentima i Savetovališta. Istaknuto je da na www.ncrc.ac.rs/vodici/ imaju brošure koje su pisali stručnjaci Instituta i u kojima mogu naći informacije o onkološkom lečenju, preporuke za ishranu i način života tokom i nakon lečenja, alternativne metode i druge teme od interesa. Istaknuto je da je urađena aplikacija za mobilne telephone sa  sadržajima  brošura.

Brošure sa različitim temama iz oblasti onkologije mogu naći i u prostorijama i na sajtu Društva Srbije za borbu protiv raka.

08.10.2019.                                                                                 Dr sc def. Svetlana Berat

About the Author

adminView all posts by admin