Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Evropski Kongres radiologa – ECR 2019: IORS zastupljen sa dva rada iz domena MRI

By Aleksandar on March 15, 2019 in Vesti
0
6

U Beču, u periodu od 27.2 – 3.3.2019. god. održan je jubilarni XXV Evropski Kongres radiologa. Na ovogodišnjem, ECR 2019 učestvovalo je preko 30 hiljada radiologa i saradnika iz domena industrije, tehnike i informacionih sistema iz 133 zemalja.

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za dodiplomsku i poslediplomsku nastavu iz radiologije, bio je predstavljen za dva veoma zapažena izlaganja iz domena magnetne rezonancije, koja su ujedno bila i jedina iz domena srpske senologije na ovom prestižnom i najvećem evropskom naučnom i stručnom radiološkom skupu.

N. Sar. Ass Dr sc. Mirjan Nadrljanski, spec. radiologije – onkolog, Šef Odseka dijagnostike bolesti dojke, predstavio je rezultate dva radiološka istraživanja: mogućnost primene više namenskih morfo-funkcionalnih protokola za MRI dojke bez primene kontrasta, kao i prvi rad iz regiona prikazan iz domena radiomike, o karakteristikama teksture tumora u ranoj identifikaciji ispitanica kod kojih izostaje tumorski odgovor na neoadjuvantnu hemioterapiju, sa posebnim osvrtom na analizu pojedinačnih tzv. agnostičkih parametara procene kao što su različiti aspekti entropije (LH, HL), varijansa gradijenta intenziteta signala i kurtosis intenziteta signala, između ostalog. Rezultati drugog rada, upućuju na moguće očekivano pomeranje konvencionalne radiološke paradigme, od osnivanja radiologije kao primnjene nauke do danas, što podrazumeva da je slika u prvom planu u radiološkoj proceni, upućujući na potencijalnu širu praktičnu primenu matematičkih modela procene i analize parametara, koji na dostupnim snimcima nisu detektabilni proceni čulom vida, a koji su na aktuelnom nivou razvoja i primene hardverske i softverske komponente – dostupni objektivnoj i reproducibilnoj analizi.

Na ovaj način, realizovan je deseti, takođe jubilarni ECR, na kome stručni tim u sastavu: Prof. Dr sc. Zorica Milošević i N. Sar. Ass Dr sc. Mirjan Nadrljanski, uspešno, kao jedini predstavnici srpske senologije, izlaganjima i predavanjima po pozivu u kontinuitetu predstavljaju rezultate srpske radiologije i senologije.

About the Author

AleksandarView all posts by Aleksandar

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*