Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Aktivnosti Odeljenja za obrazovanje i rehabilitaciju – savetovalište (u novembru i decembru)

By admin on December 17, 2015 in Savetovanje i podrška
0
0

Petogodišnjica osnivanja udruženja “BUDIMO ZAJEDNO”

Mr sc med. Ana Jovićević i mr sc def. Svetlana Berat prisustvovale su ispred Instituta za onkologiju i radiologiju proslavi Udruženja „Budimo zajedno“, a povodom petogodišnjice od osnivanja Udruženja.

Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke “Budimo Zajedno” je osnovano decembra 2010. godine kao dobrovoljna, humanitarna, nevladina i neprofitabilna organizacija koja okuplja obolele i lečene od raka dojke, članove njihovih porodica, prijatelje i druga zainteresovana lica. Cilj udruženja je da pruži informacije i psihološku podršku ženama obolelim i lečenim od raka dojke, kako bi se što pre i lakše vratile normalnom životu, kao i njihovim porodicama.

Mr sc def.Svetlana Berat, spec.soc.rehab.
savetovaliste@ncrc.ac.rs

Forum „Kako živeti uz malignu bolest“

U subotu, 28. novembra  u 11. časova, pred punim amfiteatrom Narodne biblioteke, održan je Forum  za pacijente i porodicu pod nazivom „Kako živeti sa malignom bolešću“. Forum se već deveti put održava u okviru Kancerološke nedelje, najvećeg nacionalnog skupa lekara i medicinskih sestara – tehničara iz oblasti onkologije u Srbiji. Predavači su  bili stručnjaci zaposleni u Institutu: defektolog, nutricionista i fizioterapeut.

Teme su bile:”Kako živeti sa malignom bolešću” koju je iznela Nataša Marković, dipl.defektolog, “Značaj pravilne ishrane kod pacijenata sa malignom bolešću” koju je izložila viši strukovni Anđelka  Ranković, nutricionista-dijetetičar,  i “Kako  ostati u kondiciji tokom i nakon završenog lečenja”  rad koji je predstavila Dušanka Ćupić. Moderatori su bili  mr sc med. Ana Jovićević i mr sc def.Svetlana Berat.

Tokom predavanja, pacijenti i članovi porodice su imali mogućnost da nauče više  o  ponašanju  tokom i nakon završenog  lečenja, isprave  pogrešna shvatanja i zablude o malignoj bolesti,  razumeju  svoja osećanja i misli, otkriju  i otklone  svoje strahove vezane za bolest, nauče da se nose sa novonastalom  situacijom i nauče neke od načina prevazilaženja i prilagođavanja koji će im pomoći da žive kvalitetno uz malignu bolest,  nauče kako da se pravilno hrane, redovno vežbaju, dovoljno spavaju, odmaraju i kreativno koriste slobodno vreme,  aktivno učestvuju u donošenju odluka o  lečenju, ostvare prava iz socijalnog osiguranja,  uključe u rad Udruženja pacijenata i Radne grupe za podršku pacijentima pri Institutu.

Forum su organizovali  Radna grupa za podršku pacijentima Instituta (RG) i  Odeljenje za obrazovanje i rehabilitaciju Instituta, popularno među pacijentima kao savetovalište.

U želјi da saznamo koliko smo  uspeli da približimo temu, nakon završenog predavanja pacijenti su popunjavali anketu. Rezultati su pokazali da su predavanja izazvala pozitivne emocije kod 70% pacijenata. Čak 86% pacijenata je izjavilo da je  predavanje zadovolјilo njihova očekivanja, a 88% pacijenata je smatralo da je tokom predavanja čulo i naučilo nešto novo.

Učesnici Foruma su u svojim komentarima ukazali da predavanja ove vrste menjaju stavove i koriguju pogrešna shvatanja i zablude o malignoj bolesti, te da je neophodno organizovati češća predavanja i obezbediti pisani material ( ili slajdove sa predavanja).

Iskazana je zahvalnost i organizatorima – Savetovalištu Instituta, Radnoj grupi za podršku pacijentima i rukovodstvu IORS-a za razumevanje potreba i značaja edukacije i organizovanju tribina i foruma sa različitim temama, kao i za pruženu podršku u njihovoj borbi uz malignu bolest. Kao teme za naredne predavanja pacijenti su predložili lečenje ginekoloških tumora, lečenje raka debelog creva, primenu alternativnih metoda kod onkoloških pacijenata, značaj pravilne komunikacije sa pacijentom i porodicom, kvalitet života sa posebnim aspektom na pacijente koji su se izborili sa malignim oboljenjem. Pacijenti su istakli da sa  aktivnostima savetovališta i Radne grupe za podršku  treba da bude upoznata šira javnost putem medija. U tom cilju podršku Forumu i pacijentima su pružili:” TV Pink “Nacionalni dnevnik”, TV KCN “Matine”, Studio B emisija “Beograd-zdrav grad, časopis “Blic žena”, dnevni časopis “Politika”. Svima se zahvaljujemo na podršci u cilju promovisanja aktivnosti Savetovališta i Radne grupe, a sa ciljem boljeg kvaliteta života naših pacijenata.

Mr sc def.Svetlana Berat, spec.soc.rehab.
savetovaliste@ncrc.ac.rs

Tribina “Podrška obolelima od raka i njihovim porodicama”

Pružanje adekvatnih informacija o malignim obolјenjima, onkološkom lečenju i  psihosocijalnoj podršci pacijentima i njihovim porodicama, bio je motiv da se u Kikindi 11. decembra organizuje tribinu pod nazivom “Podrška obolelim od raka i njihovim porodicama”. Tribinu su organizovali lokalna samouprava, Kulturni centar, Društvo srpskih domaćina i Uniju žena Severnog Banata Srpske napredne stranke-

Cilј tribine je bio podizanje svesti građana o važnosti prevencije, kao i ukazivanje da da postoji velika verovatnoća za izlečenje od raka, ako se otkrije u ranoj fazi uz postizanje što bolјeg kvaliteta života.

Pred punim amfiteatrom zainteresovanih građana na tribini su govorili: Ljilјana Gajić ispred Radne grupe za podršku obolelima od raka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu, Dragan Trivan iz Asocijacije „ILKO – STOMA“ Banja Luka, Snežana S. Milojević predsednica Udruženja stomičara „ILKO“ Srbija i mr sc def. Svetlana Berat iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Ljilјana Gajić je upoznala učesnike sa Radnom grupom za podršku obolelih od raka, predstavila njene aktivnosti i ukazala na dobrobiti koje pacijenti imaju od potojanja takve organizacije u Institutu.

Snežana S. Milojević predsednica Udruženja stomičara „ILKO“ Srbija je ukazala na važnost preventive raka debelog creva i prikazala kratki edukativni film gde su stručnjaci Instituta za digestivne bolesti, prof. dr Krivokapić i doc.dr Marković ukazali na važnost otkrivanja raka debelog creva u ranoj fazi, kao i dijagnostičkim metodama koje se tom prilikom koriste.

Dragan Trivan iz Asocijacije „ILKO – STOMA“ Banja Luka, pored toga što je još jednom ukazao na važnost preventive, ispričao je i svoju životnu priču u borbi sa rakom debelog creva i život sa kolostomom.

Svetlana Berat iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije  istakla je koliko je važno da se o toj temi otvoreno govori. Poručila je i da se na ovakvim tribinama pružaju prave informacije i ruše zablude koje prate maligna obolјenja. O tome svedoči i činjenica da su 3 od 4 osobe koje su se uklјučivale u diskusiju na tribini dobile bitku protiv raka. Učesnici su bili upoznati i sa problemima sa kojima se suočavaju oboleli od malignih obolјenja tokom i nakon završenog lečenja, kao i aktivnostima Savetovališta u Institutu uz naglašavanje značaja kontinuirane psihosocijalne podrške.

Tribina je bila medijski propraćena, slušaoci zadovolјni dobijenim informacijama, a organizatori su zamolili da se tribina na ovu temu ubrzo ponovi.

Mr sc def.Svetlana Berat, spec.soc.rehab.
savetovaliste@ncrc.ac.rs

About the Author

adminView all posts by admin

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*