Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Obaveštenja

Obaveštenje o obustavi postupka (Video nadzora, ambijentalnog ozvučenja i poziva pacijenata sa rezervnim delovima)

Obaveštenje o poništenju postupka (Video nadzora, ambijentalnog ozvučenja i poziva pacijenata sa rezervnim delovima)

Odluka o obustavi postupka – usluge održavanja i servisiranja medicinske opreme, video nadzora, ambijentalnog ozvučenja i poziva pacijenata sa rezervnim delovima

Odluka o obustavi postupka – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (aparat za anesteziju Fabius MRI)

Obaveštenje o poništenju postupka – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (aparat za anesteziju Fabius MRI)

Obaveštenje o obustavi postupka – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (aparat za anesteziju Fabius MRI)

Odluka o dodeli ugovora (VARIAN)

Odluka o dodeli ugovora (Sitan inventar po partijama)

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava usluge preuzimanja, transporta i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada po partijama

Obaveštenje o obustavi postupka – CT simulator LightSpeed RT4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – MESSER TEHNOGAS

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – GALEN-FOKUS I LABTEH

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – ENGEL i DND COMMERC

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – MEDI RAY

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – BMK i COOP service

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Makstim

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (staplerski materijal)

Obaveštenje o produženju roka (usluge preuzimanja transporta i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada)

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača II

Obaveštenje o zakljucenim ugovorima – BEOLASER I ALPHA IMAGING

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru – ARENA-MEDING

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru – MEDICOM

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru – MAKLER

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru – DENTA-BP-PHARM

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru – MAR-MEDICA

Obaveštenje o obustavi postupka – Gama proba sa detektorom EUROPROBE

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru-EMEDIS

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru- IVEX

Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava ponudjaca

Obavestenje o obustavi postupka (stolarsko-tapetarski radovi)

Obavestenje o obustavi postupka (odrzavanje i servisiranje opreme)

Obavestenje o donetoj odluci (nabavka dobara po partijama)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru (za nabavku dobara PUMPSTAND M-CLASS)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru (potrosni i zavojni materijal)

Izmena konkursne dokumentacije (nabavka zivotnih namirnica po partijama)

Odluka o produzenju roka za dostavljanje ponuda za javnu nabavku stolarije

Obavestenje o zakljucenom ugovoru (Grafička kartica za Barco monitore)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru (monoklonsko antitelo CD16-PE)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru (Antivirusni softver)

Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda (Lekovi sa A, B i D liste)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru (sredstva za dezinfekciju površina u kuhinji)

Obavestenje o obustavi postupka (javna nabavka – Creva za aplikaciju iv kontrasta)

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru- EISM

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru- MEDIGALA

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru- VISARIS

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru-PROMEDIA

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru-STAKLOPAN