Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Nuklearna medicina – procedure

01 NUK Procedura scintigrafije paraštitastih žlezda (tc 99m MIBI)

02 NUK Procedura limfoscintigrafije kod malignih bolesti

03 NUK Procedura zakazivanja pregleda ambulantnih pacijenata

04 NUK Procedura za postupak u slučaju neželjenog događaja

05 NUK Procedura redosleda i priprema radioaktivnog materijala

06 NUK Procedura scintigrafije celog tela radiojodom (131I-Nal)

07 NUK Procedura scintigrafije koštanog sistema

08 NUK Procedura scintigrafije pljuvačnih žlezda (Tc 99m pertehnetat)

09 NUK Procedura scintigrafije štitne žlezde (Tc 99m pertehnetat)

10 NUK Procedura scintigrafije štitne žlezde (Тc 99m – МIBI)

11 NUK Procedura za bezbednost pacijenata

12 NUK Procedura za komunikaciju sa pacijentom i porodicom

13 NUK Procedura za postupanje sa pacijentom nakon pregleda

14 NUK Procedura za internu i eksternu komunikaciju

15 NUK Procedura za obuku novozaposlenog pod nadzorom

16 NUK Procedura za kontrolu ispravnosti aparata

17 NUK Procedura za postupanje u slučaju kvara aparata

18 NUK Procedura za kontrolu zračenja

19 NUK Procedura za trebovanje, prijem i transport radioaktivnog materijala

20 NUK Procedura odlaganja radioaktivnog otpada

21 NUK Procedura zaštite osoblja i pacijenata od dejstva jonizujuceg zračenja

22 NUK Procedura za bezbedno rukovanje opremom

23 NUK Procedura boravka pacijenta u terapijskom bloku

24 NUK Procedura scintigrafije celog tela 99mTC obeleženim somatostatinskim analozima

25 NUK Procedura scintigrafije celog tela 131 I/123 I-MIBG (meta-jodobenzilgvanidin)

26 NUK Procedura zakazivanja pregleda pacijenata u dnevnoj bolnici

U NUK 01 Uputstvo za prijem pacijenata u terapijski blok i aplikacija terapijske doze

U NUK 02 Uputstvo za otpust pacijenta iz terapijskog bloka Odeljenja nuklearne medicine