Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Nuklearna medicina – procedure

01 Procedura trijaze bolesnika

02 Procedura za dobijanje pristanka pacijenta za preporucenu medicinsku negu – Nuklearna medicina

03 Procedura scintigrafije paraštitastih žlezda (tc 99m MIBI) – nuklearna medicina

04 Procedura limfoscintigrafije i detekcije sentinel nodusa – nuklearna medicina

05 Procedura zakazivanja pregleda ambulantnih pacijenata – nuklearna medicina

06 Procedura za prijem i zakazivanje hospitalizovanih pacijenata – nuklearna medicina

07 Procedura za pristup i uvid pacijenata u zdravstvenu dokumentaciju – nuklearna medicina

08 Procedura za postupak u slucaju nezeljenog dogadjaja – nuklearna medicina

09 Procedura redosleda i priprema radioaktivnog materijala – nuklearna medicina

10 Procedura scintigrafije celog tela J 131 – nuklearna medicina

11 Procedura scintigrafije celog tela Тc 99m DMSA – V – nuklearna medicina

12 Procedura scintigrafije dojki (Тc 99m – МIBI) – nuklearna medicina

13 Procedura scintigrafije kostnog sistema – nuklearna medicina

14 Procedura scintigrafije salivarnih zlezda (Tc 99m pertehnetat) – nuklearna medicina

15 Procedura scintigrafije stitne zlezde (Tc 99m Pertehnetat) – nuklearna medicina

16 Procedura scintigrafije stitne zlezde (Tc 99m-MIBI) – nuklearna medicina

17 Procedura za bezbednost pacijenata – nuklearna medicina

18 Procedura za komunikaciju sa pacijentom i njegovom porodicom – nuklearna medicina

19 Procedura pripreme u slucaju alergijske reakcije na kontrasno sredstvo – nuklearna medicina

20 Procedura za postupanje sa pacijentom nakon pregleda – nuklearna medicina

21 Procedura za internu i eksternu komunikaciju – nuklearna medicina

22 Procedura za obuku novozaposlenog pod nadzorom- nuklearna medicina

23 Procedura za kontrolu ispravnosti aparata u sluzbi za nuklearnu medicinu

24 Procedura za hitne popravke aparata na Odeljenju nuklearne medicine

25 Procedura za kontrolu zracenja – nuklearna medicina

26 Procedura za trebovanje, prijem i transport radioaktivnog materijala – nuklearna medicina

27 Procedura odlaganja radioaktivnog otpada – nuklearna medicina

28 Procedura zastite osoblja i pacijenata od dejstva jonizujuceg zracenja na odeljenju nuklearne medicine

29 Procedura za bezbedno rukovanje opremom

30 Procedura za procenu uskladjenosti opreme sa potrebama sluzbe

31 Procedura za postupanje u slucaju kvara aparata na odeljenju nuklearne medicine

32 Procedura boravka pacijenta u terapijskom bloku Odeljenja nuklearne medicine

U 01 Uputstvo za prijem pacijenata u terapijski blok i aplikacija terapijske doze

U 02 Uputstvo za otpust pacijenta iz terapijskog bloka Odeljenja nuklearne medicine