Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Javne nabavke u 2020. godini

PRETHODNA OBAVEŠTENJA

JN usluga po partijama (73/2020)

JN dobra – rezervnog dela za linearni akcelerator Elekta 3- Spare Kit, cathode Filament, kat.broj: 1007897 (68/2020)

JN dobara: laboratorijskog potrošnog materijala po partijama za potrebe Službe za naučnoistraživačku delatnost (63/2020)

JN usluga popravki i održavanja medicinske opreme za hirurgiju i intenzivnu negu sa upotrebom rezervnih delova (58/2020)

JN usluge održavanja servisiranja oblikovane u 7 partija (56/2020)

JN usluga reciklaže toner kasta (47/2020)

JN usluga održavanja medicinske radiološke opreme (43/2020)

JN usluga održavanja kliznih senzorskih vrata i olovnih bunkerskih vrata (41/2020)

JN usluga: Održavanje laboratorijske opreme po partijama (50/2020)

JN usluga: Održavanje opreme za ugostiteljstvo i domaćinstvo sa rezervnim delovima po partijama (40/2020)

JN osnovane i dopunske obnove znanja za profesionalno izložena lica sa otvorenim i zatvorenim izvorima značenja (39/2020)

JN dobara – potrošni materijal za medicinsku opremu po partijama (51/2020)

JN usluga: usluge servisiranja i održavanja centrale i protivpožarnog sistema po partijama (23/2020)

JN usluga: usluge sakupljanja, transporta, tretmana i trajnog zbrinjavanja opasnog infektivnog otpada sa potrošnim materijalom (55/2020)

JN usluga: održavanje higijene (49/2020)

JN dobara: sanitetski i potrošni materijal za potrebe anestezije i intenzivne nege (45/2020)

JN male vrednosti: računarska oprema po partijama (53/2020)

JN dobara: rezervnog dela sa ugradnjom za dijagnostički CT (46/2020)

JN dobara: laboratorijski digestor mobilni, sa obezbeđenom recirkulacijom vazduha za potreba Službe za naučnoistraživačke i obrazovne delatnosti (DMT 1) (54/2020)

JN dobara: Lekovi u ZU za lica koja nisu osigurana u RFZO po partijama (42/2020)

JN dobara: životne namirnice po partijama (22/2020)

JN dobara: sanitetski potrošni materijal za potrebe Službe za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost po partijama (37/2020)

JN usluga: izrada izveštaja o sigurnosti sa programom zaštite i dopunskom obukom radnika, za potrebe IORS-a (28/2020)

JN dobara: reagensi za potrebe Službe za naučno istraživačke i obrazovne delatnosti po partijama (36/2020)

JN usluga održavanja split sistema sa rezervnim delovima (34/2020)

JN usluga javnog zdravlja po partijama (35/20)

JN održavanja softvera informacionih sistema IORS-a po partijama (24/20)

JN dobara: medicinski potrošni materijal po partijama (30/20)

JN usluga osiguranja imovine i lica po partijama (32/2020)

JN dobara medicinski potrošni materijal za potrebe hirurgije i radioterapije po partijama (31/2020)

JN stona centrifuga sa hlađenjem za potrebe Nauke (DMT 1) (15/2020)

JN usluga održavanja računarske opreme, računarske mreže i linux servera (26/2020)

JN dobara: medicinski potrošni materijal za potrebe radioterapije po partijama (21/2020)

JN dobara: Proizvodi za održavanje higijene po partijama (18/2020)

JN dobara: Medicinski potrošni materijal za sterilizaciju po partijama (13/2020)

JN dobara: reagensi i hemikalije za potrebe Instituta po partijama (16/2020)

JN dobara: Medicinski potrošni materijal: Sanitetski i ostali ugradni materijal za potrebe hirurgije, po partijama (14/2020)

JN dobara kondenzatorskog izmenjivača toplote za čiler Schiender electric ERAC0821A ugrađen u objekat za hlađenje aparata MR Avanto/fit Siemens, ser.br.169635 (17/2020)

JN dobara: sanitetski medicinski potrošni materijal za potrebe hirurgije po partijama (12/2020)

JN potrošnog materijala za in vivo dijagnostiku – izotopi, igle i potrošni materijal za biopsiju dojke, termo papir, termo i laserski filmovi po partijama (10/2020)

JN dobara medicinski potrošni materijal i hemikalije po partijama (08/2020)

JN dobara medicinski gasovi (09/2020)

JN dobara: lekovi i citostatici sa D liste (07/2020)

JN dobara: lekovi van liste po čl. 9 pravilnika (06/2020)

JN dobara medicinski potrošni materijal po partijama (05/2020)

JN usluga obezbeđenja imovine i lica (4/2020)

JN dobara – Reagensi i hemikalije za potrebe Instituta po partijama (3/2020)

JN dobara – Javna nabavka dobara po partijama (2/2020)

JN dobara – LIPOZOMALNI DOXORUBICIN a 50mg (1/2020)