Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN za javnu nabavku usluge po partijama JN 2/2019

Partija 1
– Periodična kontrola i servisiranje protivpožarne opreme: PPA i hidranata

Partija 2
– Redovni pregled i održavanje sistema za dojavu požara :šestomesečni i dvomesečni

Partija 3
– Ispitivanje nepropusnosti vatrogasnih creva na vodeni pritisak od 7 bara sa talkiranjeem i ispitivanje posuda „S“ aparata zagašenje početnih požara prahom na hladan vodeni pritisak

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odgovori na postavljena pitanja

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora