Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluge održavanja servisiranja oblikovane u 7 partija JN 56/2020

Partija 1

– Germicidne lampe proizvođača “FAMED” model “MEDIVENT”

Partija 2

– Razni demineralizatori vode

Partija 3

– Suvi sterilizatori

Partija 4

– Sterilizator Getinge

Partija 5

– Sterilizator Selecta Presoklav 75

Partija 6

– Lampe za sterilizaciju vazduha

Partija 7

– Prazma sterilizator Sterrad 100C

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o produženju roka

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odgovor na postavljeno pitanje