Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga za stolarsko-tapetarske sa ugradnim materijalom, limarske sa ugradnim materijalom i usluge servisiranja po partijama JN 171/2019