Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga tekućih popravki i održavanja ostale medicinske opreme po partijama JN 109/2017