Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama JN 29/2018

Partija 1
– Medison SonoAce 8000 EX EXP
– Medison SonoAce 8000 EX EXP
– Medison SonoAce 8000 SE CW
– Medison SonoAce Acuvix XQ
– Samsung Acuvix A30
– Medison SonoAce X8

Partija 2
– Sony laser Imager UP – DF 550

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora