Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama JN 108/2018

Partija 1
– nabavka tekućih popravki i održavanja podstanice i razvoda medicinskih gasova sa rezervnim delovima

Partija 2
– nabavka tekućih popravki i održavanja kompresora medicinskih gasova sa rezervnim delovima

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda