Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama JN 143/2019

Partija 1

– nabavka tekućih popravki i održavanja podstanice i razvoda medicinskih gasova sa rezervnim delovima

Partija 2

– nabavka tekućih popravki i održavanja kompresora medicinskih gasova sa rezervnim delovima

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda