Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga po partijama – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme – sterilizatora, po partijama JN 81/2017

Partija 1
– Sterilizator Presoklav Selekta 75 sa rezervnim delovima

Partija 2
– Sterilizator Geting HS 4406 EC-1, Sterilizator Geting HS 6613 EC-1 sa rezervnim delovima

Partija 3
– Suvi sterilizator sa rezervnim delovima

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda